23 de febrero de 2020
16 de urtarrila de 2020

Bizkaiko Aldundiak 9.237 milioi euro bildu ditu 2019an, aurreko urtean baino 400 gehiago

Bizkaiko Aldundiak 9.237 milioi euro bildu ditu 2019an, aurreko urtean baino 400 gehiago
PIXABAY - ARCHIVO

BILBO, 16 (EUROPA PRESS)

Bizkaiko Foru Ogasunak 9.237,3 milioi euro bildu ditu bukatu berri den 2019. urteko ekitaldian, 400,3 milioi euro gehiago, hau da, %4,5eko gehikuntza, 2018an 8.837 milioi euro bildu baitziren, foru erakundeak ostegun honetan jakinarazi duenez.

Bildutako zenbatekoatik, Bizkaiko Aldundiak 1242,2 milioi euro erabili ditu diputazioen arteko barne egokitzapenak egiteko, eta 281,4 milioi euro ordaindu dizkio Arabakoari eta 960,7 milioi euro Gipuzkoakoari. Beste lurraldeei ordaindutako zenbatekoa %13,2 igo da, 2018ko datuekin alderatuta (145,3 milioi gehiago).

Banaketa horretan, hiru foru ogasunek BEZaren eta zerga berezien bidez bildutako zenbateko guztiak bete egin du aldundi bakoitzaren ekarpen-koefizientea. Hala, BEZaren egokitzapenean, Bizkaiak 677 milioi euro ordaindu dizkie Gipuzkoa eta Arabari, eta zerga berezien egokitzapenean beste 565,2 milioi euro.

Barne egokitzapenen ordainketa hori kenduta, Bizkaiko bilketa garbia 2019an 7.995,1 milioi eurokoa izan da, hau da, 2018an baino 255 milioi euro gehiago (%3,3ko hazkundea). Zenbateko hori bilketaren urteko aurrekontua baino %1,6 hobea da, azken hori 7.868,3 milioi euroan ezarri baitzen.

Bizkaian zuzeneko zergen ondoriozko bilketa 3.919,6 milioi eurora iritsi da, hots, %1,5 gehiago aurreko ekitaldian baino. Kontzeptu nagusien artean, PFEZek 2.970,9 milioi euroko ekarpena egin du. Ondorioz, guztira %7,6 igo da.

Halaber, lan atxikipenak %7,4 igo dira, eta Sozietateen gaineko Zergak 754,5 milioi euroko ekarpena egin du, 2018an baino 160 milioi euro gutxiago (-%17,5), batez ere bilakaera negatiboa izan dutelako kapital higigarriaren etekinen ziozko atxikipenek (20,7 milioi) eta zergaren kuota diferentzialak; azken hori 624,5 milioi eurokoa izan da, 2018ko 758,3 milioi euroen aldean.

Zuzeneko zergetan, barne egokitzapenak kenduta, 3.024,9 milioi euro eskuratu dira Bizkaian, hau da, 2018an baino %4,3 gehiago. Kudeaketa propioaren ondoriozko BEZa %4 igo da, 2.758,8 milioi eurora arte, eta zerga berezien artean, hidrokarburoena %14 igo da, 743,9 milioi euroko ekarpena tartean. Tabako laboreen ziozkoa, bestetik, %1,5 igo da, eta alkoholarena %25,2. Bestalde, elektrizitatea %5,4 jaitsi da, eta garagardoa %37,2. Tasen eta beste diru sarrera batzuen ondorioz 66,4 milioi euroko ekarpena izan da, hots, 2018an baino milioi bat gehiago.

Kudeaketa Propioaren ondoriozko Zerga Itunduen bilketari gehitu zaizkio BEZaren eta zerga berezien ondorioz Estatuarekin egin diren egokitzapenak. Horrela, BEZaren egokitzapenean, Bizkaiak 957,2 milioi euro jaso ditu (2018an baino 62,7 milioi gehiago), eta zerga berezien egokitzapenean 153 milioi ordaindu ditu (2018an baino 0,9 milioi gehiago).