21 de noviembre de 2019
14 de gener de 2009

El 60% dels empresaris turístics de Balears afirmen que els seus beneficis van decréixer al 2008, segons Exceltur

El 57,1% veu que les vendes també han disminuït en aquest exercici

MADRID, 14 de gener (EUROPA PRESS)

El 60% dels empresaris turístics de Balears asseguren que l'any passat van decréixer els seus marges de benefici respecte a 2007, mentre que un 40% sosté que ha augmentat la variació interanual dels seus guanys el 2008, segons l'informe de valoració empresarial de l'any turístic del 2008 fet per Exceltur.

D'altra banda, el 57,1% dels empresaris turístics de Balears consultats per Exceltur afirma que han vist disminuïdes les seves vendes el 2008, respecte del 42,9% que estima un augment que les mateixes van augmentar respecte a 2007.

El president d'Exceltur, Sebastián Escarrer, va presentar aquest informe de la conjuntura turística d'aquest any al costat del vicepresident executiu de l'entitat, José Luis Zoreda, i la també vicepresidenta d'Exceltur, María José Hidalgo. L'estudi detalla que el PIB del va baixar un 1,1% de manera que el sector no va aportar al creixement de l'economia espanyola mentre que en 2009 s'estima una caiguda del 3% d'acord amb les dades actuals.

Precisament, el vicepresident executiu d'Exceltur que en el conjunt del país la rendibilitat ha caigut i que el producte més afectat són els viatges curts a ciutats espanyoles. Per empreses, Zoreda va detallar que les agències de viatges són les més perjudicades per l'actual situació --que han estat últimament el "gran motor" del creixement turístic--, mentre que els hotels "diferenciats" han mantingut la seva situació.

Per autonomies, ha explicat que Aragó --a causa d'esdeveniments com l'Expo--, la zona dels pirineus, Canàries i Extremadura són les zones turístiques que han recollit resultats més favorables l'any passat i han suportat millor l'actual context econòmic. També ha assenyalat que el sector aeri s'han vist beneficiat per la baixada de combustible que ha permès millorar l'optimització de costos.

"La realitat és que s'ha produït una notable baixada del PIB turístic", ha explicat aquest responsable d'Exceltur per assenyalar que 2008 ha estat un any diferenciat per una estimació positiva fins al primer semestre amb un gir de "180 graus" en el segon, que ha portat que a Espanya prop del 25% de les empreses que han baixat vendes el seu descens sigui sobre el 10%.

BALEARS HA OPTIMITZAT COSTOS

Sobre el cas de Balears, Zoreda ha explicat que les dades que manegen reflecteixen que, si bé la comunitat experimenta un descens de gairebé 2% en les pernoctacions hoteleres, s'ha detectat un increment en els preus d'un 4,6%, fet que ha motivat que els empresaris hagin desplegat "una optimització de costos", com revela que sigui la tercera comunitat amb major proporció d'empresaris que afirmen tenir marge de beneficis.

Tot i això, va detallar que el desembre les illes han experimentat una caiguda considerable respecte al mateix mes del 2007 i al mercat britànic presenten una tendència de descens, si bé aquest període "no és el més representatiu" en el cas de l'arxipèlag balear.

PREOCUPA EL MERCAT BRITÀNIC I EL XÀRTER

Mentrestant, Hidalgo va detallar respecte a la situació del transport aeri i la seva repercussió amb el turisme de la comunitat que les freqüències amb les illes s'estan mantenint, tot i que sí titllo de "preocupant" el panorama del mercat de 'xàrter' procedent de touroperadors.

"Fet que sí és cert és que el mercat xàrter amb Balears, els touroperadors britànics i alemanys han reduït moltíssim la demanda amb la comunitat, i això és preocupant sobretot en el cas del Regne Unit", va exposar Hidalgo.

Per la seva banda, Escarrer va lamentar que Balears "per primera vegada en la història" es troba amb un hivern en el qual cap operador turístic britànic vola a les illes, tenint en compte que és una dada "que a tots ha de fer-li reflexionar".

També ha dit que en cas de les illes el dany que ha suposat l'actual moment econòmic "s'augmenta a Balears", tenint en compte que la devaluació de la lliura --que va acabar l'any en un 23,5% i que el gener de l'aquest any s'ha corregit fins al 17,6%-- "encareix" el producte turístic després de ser una modalitat "molt sensible al preu".

Amb això, el president d'Exceltur va remarcar que amb aquest context, tant Balears com Espanya, "no poden competir" en preus amb altres països ja que Espanya no té capacitat per devaluar la seva moneda, pel que ha dit que caldrà observar la repercussió de l'arribada de turistes britànics respecte a altres països com Turquia i Egipte, que han crescut l'any passat a un ritme de "doble dígit".

FUTUR PER A LA RECUPERACIÓ

Mentrestant, Zoreda va remarcar que dels destins de 'sol i platja' la comunitat que ha experimentat un millor comportament ha estat Canàries tot i que va remarcar que en línies generals aquesta modalitat "segueix perdent pes" a Espanya, sobretot degut a la incidència dels països emergents que presenten una estratègia de preus "molt fort".