17 de febrero de 2020
12 de agost de 2008

Agricultura autoritza les varietats autòctones de raïm Giró Blanc i Gorgollassa com vàlides per l'elaboració de vi

PALMA DE MALLORCA, 12 d'agost (EUROPA PRESS)

Un estudi, portat a terme per investigadors de la Conselleria d'Agricultura i Pesca entre més de 25 varietats autòctones de raïm, va determinar que l'espècie de raïm negra Gorgollassa i la blanca Giró se sumaran a la llista de varietats permeses per elaborar vins a Mallorca "pel potencial d'aquestes per elaborar vins de qualitat, mentre que la Garnatxa Blanca serà autoritzada a causa de la seva bona adaptació a la terra de Formentera.

L'estudi, de 'Caracterització morfològica i agronòmica de varietats autòctones de les Balears i avaluació de la seva aptitud enològica: composició antociànica i perfil aromàtic' s'emmarca en un projecte de tres anys de durada (2006-2009), que té com a objectiu estudiar el potencial de les varietats autòctones minoritàries de les Illes.

La consellera del ram, Mercè Amer, va assegurar que "l'entrada d'aquestes varietats amb possibilitats de fer vins de qualitat al mapa vitivinícola de les Illes permetrà millorar la personalitat d'aquests vins i també la seves possibilitats de comercialització".

Alhora, va destacar la importància de tenir un producte diferenciat "en un mercat tant competitiu com el del vi", i va apostar per la investigació com "una eina fonamental per millorar la qualitat i la penetració al mercat dels vins fets aquí".

GIRÓ I GORGOLLASSA

Segons els investigadors, la varietat de raïm blanc 'Giró', és una bona alternativa a altres varietats no autòctones a causa del seu bon comportament agronòmic. Es tracta d'una varietat amb una elevada aptitud per donar vins de qualitat. El raïm Va girar mostra, a més, una gran qualitat sanitària, ja que té una baixa sensibilitat a les malalties.

En el cas de l'espècie de raïm negra Gorgollassa, es tracta d'un raïm molt resistent a les malalties com el míldiu o la botridis. A més, aquesta presenta unes característiques agronòmiques que la fan una varietat amb un creixement molt equilibrat. La seva aptitud enològica també ha donat resultats excel·lents.

El cas de la Garnatxa Blanca, tot i no ser una varietat autòctona de Formentera, ha demostrat una excel·lent adaptació a aquesta terra. Es tracta d'una varietat que ha mostrat bons resultats en terres molt seques.

VITICULTURA A LES ILLES BALEARS

La viticultura s'ha convertit en un dels sectors agrícoles més dinàmics de les Illes, on la superfície plantada els últims anys va augmentar més en un 20 %. Un sector que, a més, presenta unes perspectives de futur molt positives ja que el mercat intern té capacitat per absorbir més producte. Això s'afegeix al potencial mercat per l'exportació i el turisme de qualitat que visita les Illes Balears.

Els viticultors de Balears han mostrat un gran interès els últims anys per replantar i recuperar les varietats autòctones en els processos de vinificació. Aquestes varietats representen un impuls molt important cap a la personalitat i tipicitat dels vins de l'arxipèlag.

En els últims 15 anys, el mapa vitícola de Balears ha viscut l'entrada de varietats forasteres de gran reputació (Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz com varietats negres i Chardonnay, Macabeu o Parellada com blanques) que han permès millorar de manera substancial els vins obtinguts. Una millora tot i això, que ha anat en detriment de la personalitat pròpia dels vins.

A les illes, les varietats tradicionals permeses i qualificades com preferents són el Mantell Negre, Callet i Fogoneu com raïm negres i el Premsal Blanc i la Malvasia com varietats blanques. L'entrada d'aquestes noves varietats autòctones serà un incentiu i ajudarà a millorar la personalitat dels vins elaborats a partir de les varietats permeses actualment.