5 de marzo de 2021
14 de març de 2008

Aina Salom queda inhabilitada durant sis mesos per exercir càrrecs executius en la Comunitat

PALMA DE MALLORCA, 14 de març (EUROPA PRESS)

El Consell de Govern va acordar avui el compliment de la sentència relativa a la incompatibilitat de l'ex-consellera de Sanitat i Consum, Aina Salom, amb la possessió d'un farmàcia oberta al públic, i que estableix que no podrà exercir cap càrrec executiu en la Comunitat Autònoma durant sis mesos.

En roda de premsa posterior al Consell de Govern, la portaveu de l'executiu, Margarida Nájera, va assenyalar que el compliment fa referència que Salom "va actuar de bona fe, no va ocasionar cap perjudici a l'interès públic i no va rebre irregularment cap quantitat econòmica".

El mes de gener passat, el grup parlamentari del PP va exigir al Govern que realitzés un informe jurídic que permeti concretar l'abast de la sentència dictada sobre l'ex-consellera, per la qual es va declarar la incompatibilitat del càrrec que ostentava en l'Administració Pública i la seva titularitat com propietària d'una oficina de farmàcia.

En concret, el PP va instar al president del Govern, Francesc Antich, a aplicar a Salom les sancions previstes a la Llei d'Incompatibilitat i va advertir que, "del contrari", es veurà "obligat a acudir a la Justícia perquè faci efectiva l'execució de la sentència". Els Populars van apuntar que l 'esmentada llei preveu entre les possibles sancions possibles la inhabilitació per a càrrec públic.