14 de noviembre de 2019
 • Miércoles, 13 de Noviembre
 • 22 de setembre de 2008

  AMPL.- Foment suspèn la llicència a Futura fins a 2009 després d'analitzar la seva situació econòmic financera

  MADRID, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

  El Ministeri de Foment ha procedit a suspendre la llicència de Futura, davant de la falta de garanties per complir els seus compromisos i executar el manteniment necessari per a la seguretat.

  Segons ha informat el departament dirigit per Magdalena Álvarez la inspecció de la informació econòmica de la companyia ha determinat que la seva situació econòmica no li permet complir les seves obligacions i compromisos, ni tampoc existeix "ara per ara" un pla financer per al restabliment de la seva capacitat econòmica "de de cara a reprendre la seva activitat".

  Per tant i una vegada culminat el procés de valoració de la documentació enviada, la Direcció General d'Aviació Civil ha resolt suspendre la llicència d'explotació, ja que les dades facilitades per la companyia conclouen que l'aerolínia no està capacitada per complir els compromisos amb el seu passatge i executar el manteniment necessari per a la seguretat de les operacions.

  Tot i això, s'ha informat a Futura que si en un termini "raonable" --abans de l'1 de gener de 2009, període que expira la llicència d'explotació ara suspesa--, acredités que torna a complir amb "totes les condicions i requisits exigits per les normes comunitàries d'aplicació, la mesura podria ser aixecada.

  Quan es refereix als passatgers afectats per la suspensió de les operacions de Futura, el Ministeri determina que el seguiment realitzat per la Direcció General d'Aviació Civil indica que han estat transportats en vols d'altres companyies aèries.

  Dissabte passat 13 de setembre va acabar el termini concedit per a la companyia perquè aquesta facilités tota la documentació necessària encaminada a avaluar la seva situació econòmic financera actual, i la seva capacitat financera per afrontar obligacions i compromisos futurs, inclosos els recursos necessaris per garantir la seguretat de les operacions. Alhora, se li va requerir un pla d 'atenció als passatgers afectats per la suspensió de les operacions.

  El procés va ser obert per part del Govern en el moment en què es va tenir constància que Futura havia presentat en un Jutjat del Tribunal Superior de Justícia de Palma de Mallorca una demanda de declaració de concurs de creditors, juntament amb la decisió de l'aerolínia de suspendre "unilateralment" les seves operacions el dia 8 de setembre del 2008.

  Per aquesta raó, la Direcció General d'Aviació Civil va requerir aquest mateix dia a la companyia Futura tota la informació pertinent per avaluar la seva situació i adoptar, en conseqüència, les mesures corresponents previstes en el Reglament comunitari que regula les llicències d'explotació de les companyies aèries.