22 de enero de 2020
 • Martes, 21 de Enero
 • 17 de març de 2010

  Antich lliura a Inca les claus de 24 habitatges de protecció oficial

  PALMA DE MALLORCA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

  El president del Govern, Francesc Antich, i el conseller d'Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, van lliurar avui les claus de 24 habitatges de protecció pública, en règim de lloguer i de lloguer amb opció a compra, que ha comprat l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) a la localitat mallorquina d'Inca.

  La promoció ha estat adquirida, en fase inicial de construcció, per l'IBAVI, i forma part del parc de 392 habitatges adquirides pel Govern directament als promotors per un import de 59 milions d'euros.

  Concretament, l'IBAVI va adquirir l'edifici per un import total de 8.419.161 euros. El bloc, que té 58 immobles, està situat a l'Avinguda d'Alcúdia, cantonada amb el carrer Pere de Sant Joan i amb el carrer de Pollença d'aquest municipi.

  A l'edifici hi ha 25 pisos de dos dormitoris i dos banys; i altres 33 de tres dormitoris i dos banys. Aquesta promoció compte, a més, amb tres habitatges adaptades per a persones de mobilitat reduïda. Les superfícies útils oscil·len entre els 53 i els 90 metres quadrats. Tots els habitatges d'aquesta promoció disposen d'una plaça d'aparcament vinculada.

  De tots els habitatges, hi ha 26 en règim de lloguer i 32 habitatges en règim de lloguer amb opció de compra, dels quals, dos estan adaptats i destinats al Patronat d'Agrupació Pro Discapacitats d'Inca. El preu mitjà de lloguer d'aquests habitatges, inclòs l'aparcament, és de 330 euros mensuals, mentre que el dels pisos en règim de lloguer amb opció de compra és de 530 euros mensuals, també amb la plaça d'aparcament inclosa.

  Els beneficiaris que opten a aquest règim podran accedir a la compra de l'habitatge transcorreguts deu anys. En aquest cas, els usuaris podran reduir del preu final de l'habitatge el 50% de les quanties satisfetes en concepte de renda.

  HPOS PER A DISCAPACITATS

  D'altra banda, Carboner va signar un conveni amb el Patronat d'Agrupacions Pro Minusvàlids Psíquics d'Inca pel qual aquesta associació es fa càrrec de la gestió i administració de dos habitatges adaptades de protecció pública. Els pisos es destinaran a oferir un recurs d'acollida a persones amb discapacitat psíquica que permeti cobrir les seves necessitats bàsiques de manutenció, allotjament i d'adquisició d'hàbits d'autonomia personal i social.

  Així, el patronat disposa de dos habitatges protegits en règim de lloguer amb opció a compra en aquesta promoció, per les quals paga un preu mensual d'uns 1.052.000 euros en concepte de renda. La vigència d'aquest conveni és de cinc anys prorrogables a cinc anualitats més. Les parts acorden que transcorreguts deu anys, el patronat podrà optar a la compra dels dos habitatges.