12 de noviembre de 2019
 • Lunes, 11 de Noviembre
 • 5 de juliol de 2010

  Avortament.- Cada avortament costarà uns 300 euros al sistema sanitari balear des de l'entrada en vigor de la nova Llei

  Durant els cinc primers mesos del 2010 s'han practicat més de 1.000 avortaments a les illes

  PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

  Cada interrupció voluntària de l'embaràs costarà uns 300 euros al Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) després de l'entrada en vigor avui de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, més coneguda com la nova llei de l'avortament.

  Aquesta normativa preveu la possibilitat de que les dones en estat puguin avortar lliurement durant les primeres 14 setmanes de gestació i que entre les 14 i les 22 setmanes només puguin fer-ho per decisió mèdica, sempre en el cas que existeixi risc d'anomalies greus en el fetus o perill per a la seva vida o la de la mare, de manera que aquestes intervencions deixen de ser un delicte que fins ara només era despenalitzat en alguns casos concrets.

  Així ho ha explicat avui el conseller de Salut i Consum del Govern, Vicenç Thomàs, que ha anunciat que les dones que vulguin interrompre l'embaràs abans de les 14 setmanes podran escollir entre fer-ho en un centre hospitalari públic o en qualsevol de les clíniques privades acreditades, si bé entre les 14 i les 22 setmanes la intervenció deurà practicar-se necessàriament en algun dels hospitals que són titularitat de la Comunitat Autònoma, ja que es portarà a terme sempre a instàncies d'un especialista.

  Vicenç ha assegurat que només el 2009 es van practicar a Balears un total de 2.781 avortaments, mentre que durant els primers cinc mesos del 2010 s'han realitzat 1.133 interrupcions voluntàries de l'embaràs, el que confirma la tendència a la baixa de les xifres d'avortaments practicats des del 2008, any a partir del qual la píndola de l'endemà pot adquirir-se de manera gratuïta.

  Així, el conseller de Salut ha explicat en roda de premsa que el sistema sanitari de les illes s'adaptarà a l'entrada en vigor de la nova Llei. En primer lloc, les dones embarassades podran accedir a informació sobre l'avortament en qualsevol centre de salut de la Comunitat, en les unitats d'atenció a l'usuari dels hospitals públics, en els centres privats acreditats, i en els webs de la Conselleria i de l'Ib-Salut.

  Després, si la dona en estat decideix voluntàriament interrompre l'embaràs abans de les 14 setmanes de gestació, el centre al qual hi hagi acudit, ja sigui públic o privat, deurà lliurar-li personalment i en un sobre tancat tota la informació preceptiva relacionada amb els drets laborals vinculats a l'embaràs i a la maternitat, les dades sobre els centres en els quals es pot accedir a informació sobre mètodes anticonceptius i els llocs en els quals es pot rebre assessorament abans i després del part. Tot seguit, la pacient disposarà de tres dies com a mínim per prendre una decisió, i, una vegada que ferm el seu consentiment, podrà ser intervinguda.

  Ara mateix, els centres privats acreditats per practicar avortaments són el Centre Mèdic Aragó, la clínica EMECE de Palma i Aurora Clínic, que se sumen a la xarxa d'hospitals que gestiona actualment el servei públic de salut de les Balears, que inclou Son Dureta, Son Llátzer, Hospital Comarcal d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital Mateu Orfila, Can Misses i Hospital de Formentera.

  AVORTAMENTS EN MENORS

  En el cas que la dona que vulgui interrompre voluntàriament el seu embaràs sigui menor de 15 anys, serà sempre obligatori el consentiment dels representants legals de la mateixa perquè pugui sotmetre's a la intervenció. Si, per contra, la pacient té 16 o 17 anys, podrà decidir per si mateixa si vol avortar o no en els casos que estableix la Llei.

  Tot i això, Thomàs ha matisat que, en aquest últim cas, la dona haurà d'anar igualment acompanyada d'un mínim d'un dels seus representants legals, que haurà de lliurar al personal sanitari del centre en el qual vagi a practicar-se la interrupció de la gestació un document que acrediti que la menor ha informat de la seva decisió als seus tutors.

  En un tercer cas, les dones menors d'edat podran avortar excepcionalment sense la necessitat de presentar cap document quan al·leguin una situació de greu conflicte familiar, ja sigui per violència domèstica o per desemparament. En aquests casos, l'especialista que vagi a practicar la intervenció podrà sol·licitar un informe psiquiàtric, psicològic o d'un professional de treball social de la pacient.

  Tot i tot, el conseller de Salut ha fet especial èmfasi en les mesures preventives de l'embaràs, i ha assegurat que la interrupció voluntària del mateix ha de ser sempre un "últim recurs".