28 de marzo de 2020
2 de abril de 2008

Balears disposarà d'un protocol d'actuació comuna per afrontar els casos de maltractament a menors a finals de 2008

MENORCA, 2 d'abril (EUROPA PRESS)

A final de 2008 Balears disposarà d'un protocol d'actuació comuna interdisciplinari per detectar i afrontar els casos de maltractament a menors. Així ho van acordar els responsables de tots els Consells i del Govern en la primera reunió de la Comissió Interinsular de Protecció de Menors des de la seva constitució en 2003, celebrada a la seu del Consell de Menorca.

Després de la trobada, la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, va argumentar que per a les administracions insulars i Balear resulta "de vital importància" oferir una atenció unificada als afectats per aquest problema, ja sigui víctimes de maltractament "físic, emocional, sexual o negligència extrema".

Per concretar aquest protocol es va decidir crear una comissió tècnica integrada per dos tècnics del Govern i de cada consell que haurà de presentar el document definitiu abans de finals d'any. Santiago va argumentar que amb aquest protocol es busca "una mateixa manera d'intervenció" quan es detecti un presumpte cas de maltractament a un menor.

També ha de servir per unificar "on cal derivar" a la víctima, "que manera es realitzarà la seva valoració" i qual ha de ser la "via del tractament". Santiago va anunciar que l'esmentat document tindrà rang normatiu "perquè la societat entengui que la protecció del menor és responsabilitat de tots".

En la trobada també es va acordar unificar el criteri de registre dels maltractaments a menors i apostar per la formació. La consellera va defensar la necessitat que els serveis siguin "de qualitat". Amb aquesta voluntat els consells i el Govern "es comprometen" que en 2009 es disposi d'una proposta de formació continuada per detectar el maltractament i els abusos sexuals dirigida als professionals sanitaris, educatius, policials i socials.

Santiago també ha reconegut que en comparació d'altres comunitats a Balears existeix una presència "més gran" de maltractaments físics a menors. De tot maneres la consellera va puntualitzar que es "ha de ser prudent" amb aquestes dades, ja que no existeix un criteri unificat entre les diferents autonomies per determinar quin tipus d'actuació es considera maltractament.