19 de febrero de 2020
11 de febrer de 2010

Balears formarà part de dues comissions del Comitè de les Regions

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Balears formarà part de dues comissions del Comitè de les Regions, tal i ha decidit l'Assemblea Plenària constitutiva del Comitè de les Regions (Cdr), on s'han aprovat les noves atribucions i composició de les comissions del Cdr per al nou mandat 2010-2015.

Així, el Govern balear, en aquest nou mandat, formarà part de la Comissió de Recursos Naturals (NAT), la qual té atribucions en matèria de turisme, PAC i desenvolupament rural, pesca, política marítima i protecció dels consumidors, entre d'altres.

Alhora, l'executiu balear també formarà part de la Comissió de Política Econòmica i Social (ECOS), la qual és competent en les qüestions relatives a innovació, política social, mercat interior, política econòmica i monetària i treball, entre d'altres.

En un comunicat, el Govern ha explicat que el Comitè de les Regions és l'assemblea política que dóna veu a les entitats locals i regionals en el procés d'elaboració de les polítiques i la legislació de la Unió Europea.

A començaments de cada mandat, l'Assemblea Plenària constitueix les comissions que s'encarreguen de preparar el seu treball i decideix la seva composició i el seu mandat. Les comissions tenen com funció essencial l'elaboració de projectes de dictamen i de resolució, que se sotmeten a l'Assemblea per a la seva adopció. Els membres del Comitè de les Regions formen part d 'una comissió com a mínim i de dos com a màxim, com és el cas del Govern.