24 de mayo de 2019
17 de novembre de 2008

Balears lidera la caiguda en la facturació del sector serveis, amb una reducció del 6,8 % el setembre

PALMA DE MALLORCA, 17 de novembre (EUROPA PRESS)

El volum de negoci del sector serveis de mercat va baixar a Balears el setembre un 6,8% respecte al mateix mes de l'any passat, el que la converteix en la comunitat autònoma que va experimentar la caiguda més gran el mes passat, segons les dades provisionals publicats avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La reducció en la facturació del sector serveis a l'arxipèlag és quatre punts superior a la registrada a nivell estatal, situada en el -2,8 %. En el que es refereix a la taxa registrada des de començament d'any, les illes acumulen una reducció en el volum de negoci de l'1,9 % des del mes de gener passat.

Per la seva banda, l'ocupació en el sector serveis va registrar el setembre un descens interanual a les illes de l'1,8 %, un altre cop superior a la mitjana estatal (-1,3 %), mentre que des de començament d'any la reducció va ser del -0,9 % a les illes, respecte del -0,4 de mitja espanyola.

En el conjunt del país, tots els sectors van reduir el seu volum de negoci el mes de setembre passat, llevat del de tecnologies de la informació, que la va incrementar un 1,1%. Turisme va ser el sector que va registrar el descens més important, amb una taxa interanual del -4,8%, seguit del comerç (-3,5%), els serveis a empreses (-0,8%) i el transport (-0,2%).

Les activitats postals i el transport marítim van ser les que més van incrementar les seves vendes, amb taxes interanuals positives del 13,1% i del 9,6%, respectivament, mentre que les activitats de vehicles i combustible i selecció i col·locació de personal les que més les van reduir, amb taxes negatives del 17,1% i de l'11%.

Per la seva banda, l'ocupació en el sector serveis va registrar el setembre un descens interanual de l'1,3%, la seva tercera caiguda consecutiva i la més alta des de fa gairebé sis anys. Dins de la sèrie, l'ocupació del sector serveis només ha baixat en tres ocasions (juliol, agost i setembre del 2008).

Tots els sectors, excepte el de tecnologies de la informació, van experimentar caigudes de l'ocupació. El sector de serveis a empreses va experimentar el descens més acusat, amb una taxa del -2,5%, seguit del turisme (-2,4%), comerç (-0,7%) i transport (-0,5%). En el sector de tecnologies de la informació l'ocupació va registrar un repunt de l'1,5%.

El setembre, les activitats més dinàmiques en la creació de llocs de treball van ser els serveis informàtics, amb un creixement interanual del 4,2%, les activitats annexes als transports (+3,7%) i els serveis d'investigació i seguretat (+3,2%). La caiguda més gran de l'ocupació es va donar en selecció i col·locació de personal, on l'ocupació va retrocedir un 20,5%.

NOMÉS TRES COMUNITATS VENEN MÉS.

El País Basc, Aragó i Astúries van ser les úniques comunitats autònomes que van registrar un increment de les seves vendes el setembre, amb taxes interanuals del 6,2%, 4,5% i 1,9%, respectivament. Els majors descensos interanuals el volum de negoci dels serveis els van experimentar Balears, amb una taxa negativa del 6,8%, Castella-la Manxa (-5,4%) i Andalusia (-5,3%).

Pel que fa a l'utilitzo, Astúries, Extremadura i El País Basc van ser les úniques comunitats que van presentar un augment del seu personal ocupat en els serveis, amb una taxa del 0,3% en el primer cas, i del 0,2% en les dues altres. Pel seu costat, Canàries i Comunitat Valenciana van liderar les caigudes de l'ocupació, amb un -3,2% i -2,2%.