15 de noviembre de 2019
14 de març de 2008

Balears, la segona comunitat on més van créixer els costos laborals en el quart trimestre, el 5,3 %

PALMA DE MALLORCA, 14 de març (EUROPA PRESS)

Balears és les segona comunitat autònoma on més van créixer els costos laborals en el quart trimestre del 2007, un 5,3 %, només per darrere de les Canàries (5,5 %), fins a arribar als 2.373,12 euros, que situa a les illes en sisè lloc en el rànquing de cost laboral per treballador i mes.

Segons recull l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els costos laborals més alts corresponen al País Basc (2.810,19 per treballador i mes), Comunitat de Madrid (2.780,64 euros) i Navarra (2.640,31 euros). Per part seva, Extremadura (1.970,76 euros), Canàries (1.993,35 euros) i Múrcia (2.077,08 euros) van enregistrar els costos més baixos.

Pel que fa al cost salarial (que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) Balears va enregistrar també el segon major augment, del 5,5 %, 1,8 punts percentuals superior a la mitjana nacional (3,7 %) i només superada per Aragó (5,6 %). En xifres absolutes, el cost salarial va situar a les illes als 1.803 euros, el sisè més elevat, superat per comunitats com El País Basc (2.132 euros), Madrid (2.117 euros) i Navarra (2.009 euros).

Segons l'INE, al conjunt de l'Estat, el cost laboral mitjà per treballador i mes va ascendir a 2.405,51 euros en el quart trimestre del 2007, fet que suposa un creixement del 4,1% respecte el mateix període de l'any anterior.

D'aquesta quantitat, el cost salarial va arribar els 1.807,87 euros, un 3,7% superior al del quart trimestre del 2006, mentre que el salari ordinari, és a dir, sense pagaments extraordinaris ni endarrerits, va créixer un 4%.

Per la seva banda, el valor mitjà dels altres costos laborals (que inclouen les percepcions no salarials i les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social) va ser de 597,64 euros. El component més important dels altres costos van ser les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, que van incrementar un 4,2%.

Els costos laborals per hora de treball efectiva van augmentar un 4,5% en el quart trimestre de l'any. Aquest creixement, superior al del cost laboral per treballador, es va deure pel descens del 0,4% en el nombre d'hores treballades en aquest trimestre.