6 de abril de 2020
22 de juliol de 2008

La Cambra de Comerç de Mallorca demana la descentralització de la gestió aeroportuària espanyola a través de consorcis

PALMA DE MALLORCA, 22 de juliol (EUROPA PRESS)

La Cambra de Comerç de Mallorca va exigir, mitjançant comunicat, la descentralització de la gestió dels aeroports espanyols i per a això, va proposar la creació de consorcis que estiguin integrats per les Administracions local i autonòmica i per altres organismes sense ànim de lucre, i així prendre les decisions sobre el millor sistema per a cada un dels aeròdroms.

La Cambra de Mallorca considera "raonable i viable" la reforma de l'actual sistema de gestió, que mantindria en mans de l'Administració central la titularitat de les instal·lacions, el control de la navegació aèria, l'exercici de les potestats reguladores que es consideressin oportunes, i la gestió dels fons de subsidi per als aeroports designats per rebre 'ls.

Els consorcis proposats per aquest organisme assumirien les funcions de fixació de tarifes i tindrien la potestat per decidir sobre les inversions aeroportuàries i la possibilitat de prendre part en matèria de slots, tot i que aquests estan subjectes a regulació europea, a més de permetre a l'aeroport fixar la seva pròpia política comercial.