25 de agosto de 2019
 • Sábado, 24 de Agosto
 • Viernes, 23 de Agosto
 • 17 de agost de 2009

  La compensació del Govern a les comunitats per la supressió de Patrimoni és un 15% inferior a la recaptació

  MADRID, 17 Ag.. (EUROPA PRESS) -

  El Govern central té previst transferir 1.800 milions d'euros a les comunitats autònomes per compensar el que deixaran d'ingressar per la supressió de l'impost sobre el patrimoni, si bé aquesta quantitat és un 15% inferior a l'última recaptació, corresponent a l'exercici 2007, que ha pujat a 2.121,4 milions d'euros, segons dades de l'Agència Tributària.

  En total, els governs locals deixaran de percebre en 2009 entorn de 321 milions d'euros menys respecte a allò ingressat a l'últim any de vida de l'impost, la supressió del qual va ser aprovada pel Govern exactament fa un any.

  Com a mínim, d'acord amb la previsió en la documentació presentada pel Govern amb ocasió del nou model de finançament autonòmic, totes les comunitats autònomes patiran aquest minvament en semblant mesura. Amb tot hi ha diferències, de manera que la que més ho notarà serà Canàries, que rebrà un 17,3% menys d'ingressos, seguida de La Rioja (-14,7%) i Extremadura (-14,6%).

  A més, es mantindrà l'ordre dels quals més rep, amb Madrid al capdavant, que passarà d'ingressar 634,3 milions d'euros a 542,7 milions, per davant de Catalunya (de 533,6 milions a 460,9 milions) i València (de 215,1 milions a 185,3 milions).

  L'IMPOST DELS RICS, QUE PAGAVEN LES CLASSES MITGES.

  Un dels arguments esgrimits pel Govern a l'hora de suprimir aquest impost ha estat que, havent nascut amb una vocació censal, per mantenir el control sobre els grans patrimonis, havia acabat gravant en la seva majoria a les rendes mitges i ja no tenia sentit.

  Així, l'impost gravava la totalitat del patrimoni net d'aquells [cuya] base imposable fos, amb caràcter general, superior als 108.182,18 euros o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels béns i drets superés els 601.012,10 euros. Alhora, eren obligats a declarar els no residents a Espanya titulars de béns i drets que estiguessin situats en territori espanyol.

  Segons dades més detallats de l'Agència Tributària corresponents a l'execució de l'exercici 2006, que excloeixen els casos de no residents quan l'únic patrimoni fos un habitatge, el 53% dels declarants van presentar una base imposable inferior als 300.000 euros.

  En els extrems, les declaracions amb bases imposables superiors als 2,5 milions d'euros van representar l'1,8% del total i les de menys de 150.000 euros, el 15,6%.

  D'altra banda, el nombre de declarants corresponents a l'exercici 2006 ha registrat un augment del 4,6% respecte a l'exercici passat, al passar de 957.503 el 2005 a més d'un milió el 2006. L'esmentada taxa és la més gran de les registrades entre 2002 i 2006.