17 de noviembre de 2019
 • Sábado, 16 de Noviembre
 • Viernes, 15 de Noviembre
 • 7 de setembre de 2009

  El Consell de Mallorca rebaixa per primera vegada a la història la taxa de tractament de residus urbans, que cau un 5%

  Els ajuntaments pagaran a partir del 2010 pel tractament dels fangs de depuració

  PALMA DE MALLORCA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

  El Consell de Mallorca rebaixarà en 2010 la taxa de tractament de residus urbans, que disminuirà en un 4,946% respecte a la seva quantia actual, en passar dels 131,23 euros per tona actuals a un total de 124,74 euros per tona durant el pròxim exercici. Es tracta de la primera vegada que s'aplica un descens a aquesta tarifa des que s'ha començat a aplicar en 1996, ja que fins ara sempre va experimentar una evolució a l'alça.

  Així ho va donar a conèixer avui als mitjans de comunicació la presidenta de la primera institució de l'illa, Francina Armengol, qui va presentar la iniciativa en companyia de la consellera de Medi Ambient, Catalina Julve, que serà aprovada al ple d'octubre, a fi que els ajuntaments de l'illa l'apliquin en els seus pressupostos de l'any vinent, de manera que els ciutadans vegin reduïts els seus pagaments, perquè 2010 sigui "el menys costós possible", donada l'actual conjuntura de crisis.

  Sobre aquesta qüestió, Armengol ha remarcat que es tracta d'una "bona notícia", que s'ha pogut produir gràcies als descensos de l'IPC i del Euríbor, i va recomanar als municipis que "siguin austers" a l'hora de passar la factura pel tractament de residus als seus veïns, de manera que la rebaixa que s'aplicarà sigui més perceptible. I, d'altra banda, ha recordat que l'entrada dels residus ja reciclats --seleccionats-- en els abocadors del Consell té un cost zero.

  Armengol va aclarir que "el que hem fet ha estat incorporar a la tarifa el tractament dels fangs de depuradora", en aplicació del Pla Director de Residus Sòlids Urbans (RSU), aconseguint així un abaratiment en la taxa, que el Consell cobra als ajuntaments i aquests, al seu torn, als seus residents, de manera que es "racionalitza" el sistema, perquè sigui "al més transparent possible", perquè "el que contamina és el que paga", ha precisat.

  Es dóna la circumstància que el tractament dels fangs de depuradora --que suposen alguna cosa més del 3% del total dels residus a tractar-- "fins ara no es pagava", de manera que el canvi suposa que aquesta operació "començarà a tenir un cost que repercutirà directament en els seus productors i no recaurà sobre els ciutadans", assegura el Consell de Mallorca, que considera aquest fet el motiu que els residents paguin menys en la factura final.

  Per la seva banda, Julve ha recordat que ja el mes d'abril passat s'ha produït una revisió de la taxa de demolicions, una línia que ara continua amb la "redistribució" dels costos de la tarifa de RSU, amb la inclusió de la gestió dels fangs de depuració --provinents de tot Mallorca--, seguint el criteri que "qui contamina paga", previst en una directiva europea, que ha considerat "més equitatiu" per a la societat.

  TARIFA ANTICRISI

  Cap recordar que la tarifa de residus sòlids urbans --considerada una de les polítiques més importants del Consell-- va mantenir una trajectòria sempre ascendent des de la seva creació, amb repunts interanuals a vegades superiors al 50%. Però, com "encara ens queda per davant un any de dificultats econòmiques, decidim que la tarifa no sigui un agreujant d'una situació econòmica que ja és adversa i complicada", ha assenyalat Francina Armengol.

  El sistema de tractament de RSU de Mallorca està considerat un dels més moderns d'Europa i "va en consonància" amb la legislació vigent a l'Estat espanyol i a la UE, ha recordat Armengol, qui ha precisat que és de tipus "integral" i que l'objectiu final és arribar a l'"abocament zero" en 2011, perquè "una illa que viu del turisme ha de tractar bé el medi ambient", va raonar la presidenta del Consell.

  Segons els plans d'aquesta institució, en 2011 un 40% dels residus seran recollits selectivament --paper, cartró, vidre, envasos i orgànics-- per al seu posterior reciclatge, mentre que el restant 60% seran tractats a la planta d'incineració de Son Reus, valoritzant-los energèticament o materialment, sense quedar dipositats en cap abocador.