26 de enero de 2020
 • Sábado, 25 de Enero
 • 17 de març de 2010

  La Conselleria de Medi Ambient inaugura la depuradora d'Alaró amb una inversió de dos milions d'euros

  PALMA DE MALLORCA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

  El conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens, i l'alcalde d'Alaró, Joan Simonet, van inaugurar avui la nova estació depuradora d'aigües residuals del municipi. El projecte ha estat adjudicat, a través de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), a la Unió Temporal d'Empreses Sorea-Man amb un pressupost de dos milions d'euros i un termini d'execució d'un any, que s'ha complert.

  El projecte ha consistit en la construcció d'una estació depuradora d'aigües residuals amb una capacitat màxima de tractament de 1.200 metres cúbics diaris (438.000 metres cúbics anuals), que cobreix les possibilitats de creixement poblacional del municipi. La depuradora disposa d'un tractament terciari que elimina la possibilitat de problemes ambientals i permet una reutilització de les aigües depurades. Totes les zones potencialment generadores d'olors estan cobertes i desodoritzades. En el conjunt de les instal·lacions s'han plantat al voltant de 300 arbres, que serveixen com pantalla vegetal per reduir l'impacte visual i com filtre vegetal.

  Així, la iniciativa inclou un col·lector d'arribada a la depuradora de 2,2 quilòmetres de longitud i un sistema d'abocament mitjançant una xarxa de síquies drenades en un espai en què hi haurà 70 arbres de diferents espècies (filtre vegetal). Finalment, l'aigua tractada serà abocada en perfectes condicions al torrent Solleric.

  D'altra banda, la nova depuradora d'Alaró posa fi a anys de reivindicacions per part d'aquest municipi. Les aigües residuals del lloc han estat tractades, en diferents fases, a través d'un sistema de llacuna natural. Aquest sistema era insuficient per a les necessitats del municipi.

  La depuració de les aigües residuals és un dels àmbits d'actuació més importants de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat per garantir el bon estat ambiental de torrents, aqüífers i costes. A més, les aigües que poden ser reutilitzades a través del reg (agrícola, jardins, zones verdes) contribueixen a l'estalvi dels recursos d 'aigua potable.

  Així, Vicens ha destacat la importància del tractament terciari, com el que disposa l'estació d'Alaró, ja que garanteix les bones condicions ambientals dels abocaments de les aigües depurades (al mar, als torrents o als aqüífers mitjançant filtració).

  Finalment, Vicens va anunciar que la Conselleria farà un esforç a l'ampliar la implantació dels sistemes de tractament terciari a la xarxa de depuradores autonòmiques i ha subratllat la tecnologia avançada de les noves instal·lacions i la innovació que suposa l'habilitació d'un filtre vegetal.