19 de junio de 2019
13 de juny de 2019

La constitució del Parlament per a la legislatura 2019-2023 tindrà lloc el dia 20 de juny

La constitució del Parlament per a la legislatura 2019-2023 tindrà lloc el dia 20 de juny
PARLAMENT IB - ARCHIVO

PALMA DE MALLORCA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament en funcions, Baltasar Picornell, ha anunciat aquest dijous que la constitució de la Càmera balear per a la propera legislatura 2019-2023 tindrà lloc a les 10.00 hores del proper dijous dia 20 de juny.

"Crec que que ha estat una legislatura bastant positiva, s'han batut rècords de lleis, s'ha legislat molt. Al futur president li desitjo que pugui dur a terme totes les coses que queden pendents i que avançi cap a noves tecnologies", ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació.

En aquesta sessió constitutiva de la X legislatura hi haurà 32 homes i 27 dones. Es consolida així la tendència a la quasi paritat que s'ha vist en les últimes dècades i que contrasta amb les primeres legislatures del Parlament.

Cal destacar que, des de les eleccions de l'any 2003, això és, des de la V legislatura, l'article 16.4 de Llei Electoral de Balears estableix que per fer efectiu el principi d'igualtat en la participació política, les candidatures electorals han de tenir una presència equilibrada d'homes i dones.

Quant als grups d'edat, durant totes les legislatures la gran majoria dels diputats assistents a la sessió constitutiva tenen entre 31 i 60 anys. En aquesta nova legislatura, només una diputada és menor de 31 anys, mentre que hi ha cinc diputats majors de 60.

TERMINI DE 30 DIES DES DEL 26M

Tal com s'estableix a l'Estatut d'Autonomia de Balears i en el Reglament del Parlament, celebrades eleccions a la Càmera balear i una vegada proclamats oficialment els resultats d'aquestes, la sessió constitutiva tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies després de la data de celebració de les eleccions.

Dins dels 15 dies següents al de la constitució del Parlament, el president, havent consultat prèviament amb els portaveu designats pels partits o grups polítics amb representació parlamentària, proposarà a la càmera un candidat a la Presidència de la comunitat autònoma.

Si la persona candidata proposada obté el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la càmera, s'entendrà atorgada la confiança. Si no ho obté a la primera votació, es procedirà a una altra, passades 48 hores, i la confiança s'entendrà atorgada si obté majoria simple.

Si a aquestes votacions la càmera no atorga la confiança, es tramitaran propostes successives en la forma prevista anteriorment.

Si transcorregut el termini de 60 dies, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat obté la confiança del Parlament, aquest quedarà automàticament dissolt i es procedirà a la convocatòria de noves eleccions.

Contador

Lo más leído