16 de diciembre de 2019
 • Domingo, 15 de Diciembre
 • 25 de maig de 2010

  El consum d'àrids a Balears cau un 34,6%, segons un informe

  PALMA DE MALLORCA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

  El consum d'àrids per a la construcció a Balears ha baixat un 34,6% respecte a l'any passat, passant de 6,3 milions de tones del 2008 a 4,1 milions de tones del 2009, un consum per càpita de 3,8 tones, segons l'Informe Estadístic anual del sector presentat a l 'assemblea General de l'Associació Nacional d'Empresaris Fabricants d'Àrids (ANEFA).

  Segons l'informe, les estimacions anuals que es realitzen, partint de les dades directes i indirectes disponibles mostren, novament una brusca caiguda en el consum d'àrids el passat exercici. Després de la lleugera retracció del 2007, s'ha produït un fort retrocés de l'activitat en els dos exercicis següents, per a una caiguda del consum d'àrids per a la construcció de -51,4% entre 2008 i 2009, amb una evolució territorial molt desigual, situant-se en els extrems Navarra (-34%) i Canàries (-63%).

  El començament del 2010, està experimentant aquesta mateixa tendència, acumulant-se majors caigudes, condicionada per l'adversa climatologia.

  Així, el consum total d'àrids, l'any 2009, ha estat d'uns 279 milions de tones (-27,2%), desglossat en 235 milions de tones (-29,2%) d'àrids per a la construcció, 144 milions de tones (-14,4%) d'àrids per a aplicacions industrials, com ara ciments, vidres, càrregues, filtres, indústria química, siderúrgia i metal·lúrgia, i 21.650 milions d'euros de volum de negoci del sector d'àrids per a la construcció, exclòs el transport. La caiguda acumulada en termes constants, en el bienni 2008-2009 és del -54%.

  A més de la brusca caiguda de la demanda experimentada novament el 2009, el sector dels àrids i, per extensió, els de la majoria de productes de construcció, segueixen travessant per una situació d'"estrangulament" del capital circulant que està afectant a moltes de les seves empreses per estar sotmeses al doble esforç de fabricar i enviar els productes sense cap tipus de cobertura de risc i, simultàniament, haver de suportar la tensió de tresoreria que suposa cobrar, en molts casos, a més de 200 dies, amb la possibilitat real que el cobrament no s'arribi a produir.

  PERSPECTIVES PER EL 2010

  D'acord amb l'evolució de tots els indicadors econòmics d'àmbit nacional i sectorial, l'informe reflecteix que les previsions per el 2010 són, alhora, negatives, amb un nou reculada del consum d'àrids per a la construcció d'entre -10% i -15%, respecte el 2009, és a dir, entre 200 i 215 milions de tones, nivells similars als dels anys 1993 i 1994.

  Amb aquesta caiguda, s'arribarà, el 2010, a una disminució del consum del 55-60% des del màxim sectorial del 2006. Tenint en compte que no s'espera una ràpida recuperació, és molt probable que no es reprenguin els nivells productius de desembre del 2009 fins a l'any 2014 i, una vegada estabilitzada la situació en els anys posteriors, el consum d'àrids per a la construcció se situarà en els valors de 1997-1998, en una forquilla de 250 a 300 milions de tones.