22 de mayo de 2019
 • Martes, 21 de Mayo
 • 28 de febrer de 2008

  Corporación Financiera Alba obté un benefici net de 525,2 milions d'euros el 2007

  PALMA DE MALLORCA, 28 de febrer (EUROPA PRESS)

  La Corporación Financiera Alba, del Grup Banca March, va obtenir en l'exercici 2007 un benefici net consolidat de 525,2 milions de euros, equivalent a 8,26 euros per acció una vegada deduïda l'autocartera, segons ha informat el grup financer en un comunicat, en què destaca l'increment dels beneficis de les societats participades, de 365,6 milions d'euros el 2006 a 423,2 milions el 2007.

  Aquest important increment es deu sobretot a la bona evolució de les empreses participades, a l'increment de la participació d'Alba en les mateixes i, en menys grau, a la incorporació de noves participades al perímetre de consolidació. El benefici recurrent es va incrementar un 24,8%, tot i que el benefici net consolidat va ser un 42,8% inferior al del 2006 degut a les importants plusvàlues comptabilitzades en l'esmentat exercici per la venda de la participació en Carrefour.

  Les inversions totals van ascendir a 696,6 milions d'euros, entre les quals destaquen les realitzades en ACS (149,8 milions), Acerinox (110,1), Prosegur (83,9), Clínica Baviera (57,7), IslaLink (15,1) [e] Isofotón (150,0), aquesta última, a través de Deyá Capital (filial d'Alba per a l'activitat de capital desenvolupament). Alhora, es van destinar 126,8 milions d'euros a la compra d'autocartera. Les desinversions assoliren els 139,4 milions d'euros, destacant la venda d'actius immobiliaris per import de 73,9 milions i la venda del 35% de March Unipsa Corredoria d'Assegurances, March Gestió de Fons i March Gestió de Pensions per 48,4 milions d'euros.

  A 31 de desembre, les principals participacions d'Alba eren ACS (22,1%); Acerinox (23,2%); Prosegur (10,0%); Clínica Baviera (15,5%); Antevenio (20,5%); Isofotón (26,1%) i IslaLink (74,7%); l'autocartera ascendia al 3,1% del capital social.

  El Valor Net dels Actius abans d'impostos era, a 31 de desembre, de 4.452,1 milions d'euros, fet que suposa 71,68 euros per acció una vegada deduïda l'autocartera.

  Alhora, segons assenyala l'entitat, Deyá Capital assolí acords per adquirir el 22,1% en Ros Roca (63,5 milions) i un 28,9% en Ocibar (9,9 milions). La inversió en Ros Roca -companyia líder europea en la fabricació de béns d'equip per a la recollida de tota mena de residus i amb presència creixent en el disseny i desenvolupament de plantes de tractament- s'ha efectuat a començament de febrer del 2008, i s'espera materialitzar la inversió en Ocibar -societat dedicada al desenvolupament i explotació de ports esportius a les Illes Balears- en els pròxims mesos.

  També en el trimestre es van iniciar els tràmits per a la creació de Artá Capital, societat gestora de capital risc que s'encarregarà de gestionar Deyá Capital i altres vehicles de capital desenvolupament que puguin constituir-se en el futur.