31 de marzo de 2020
19 de setembre de 2008

El cost laboral mitjà per treballador i mes a Balears creix un 5,3% en el segon trimestre fins 2.192,6 euros

MADRID, 18 de setembre (EUROPA PRESS)

El cost laboral mitjà d'un treballador a Balears --que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials-- es va situar en un total de 2.192,6 euros al mes durant el segon trimestre del 2008, la qual cosa significa un increment del 5,3% respecte el mateix període de l'any passat.

Així ho posa de manifest les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que reflecteixen que el cost per hora de cada treballador de l'arxipèlag puja a 15,1 euros, el que revela un increment respecte el 2007 del 2,7%.

Per seccions, el cost laboral d'un treballador a les illes puja a 1.617 euros al mes i va créixer respecte el segon trimestre de l'any passat un 5,5%. Mentrestant, el cost laboral per hores va ser d'11,1 euros, la qual cosa indica una pujada respecte 2007 d'un 2,9%.

Mentrestant, la resta de costos laborals 574,8 euros, un 4,9% més que en el segon trimestre de l'any passat. A més, el cost per hores mitjà de cada empleat balear en aquests conceptes va ser de 3,9 euros per hora, un 2,1% més.

També s'estipula que el nombre d'hores pactades de la jornada laboral a Balears puja a 155,6, de les quals són efectives 146,6 hores. mentre que les no treballades arriben a 17 hores.

En el referent als treballadors en jornada completa, el temps pactat puja a 166,9 hores, de les quals 150 són efectives mentre que les no treballades se situen en 17,7 hores.

A nivell general, el cost laboral mitjà per treballador i mes (que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials) va ascendir a 2.402,96 euros en el segon trimestre del 2008, fet que suposa un creixement del 5,3% respecte el mateix període de l'any passat, un augment proporcional idèntic a l'experimentat a Balears

PAÍS BASC I MADRID, ELS SOUS MÉS ELEVATS.

Per comunitats autònomes, els costos laborals més alts van correspondre a Comunitat de Madrid (2.779,02 per treballador i mes), El País Basc (2.699 euros) i Catalunya (2.629,57 euros). Per part seva, Extremadura (1.962 euros), Galícia (2.009,29 euros), Canàries (2.048,44 euros) i Múrcia (2.072,31 euros) van registrar els costos més baixos.

El creixement percentual dels costos laborals va ser desigual en les diferents comunitats. Canàries (+7,2%), Extremadura (+7%), Andalusia (+6,8%) i Múrcia (+6,5%), van registrar els majors increments, mentre que Madrid (3,3%), Cantàbria (3,6%) i Aragó (+4,2%) van presentar els augments més moderats.

Per la seva banda, els salaris més elevats van correspondre a Comunitat de Madrid (2.076,93 euros), El País Basc (1.992,13 euros), Catalunya (1.956,43 euros). Per contra, Extremadura (1.429,54 euros) i Canàries (1.474,96 euros) van tenir els més baixos.

Les comunitats autònomes on els altres costos (cotitzacions socials i percepcions no salarials) van ser més elevats són El País Basc (706,87 euros per treballador i mes), Comunitat de Madrid (702,09 euros) i Catalunya (673,14 euros). Els valors més baixos es van registrar a Extremadura (532,89 euros), Galícia (554,82 euros) i Múrcia (575,61 euros).