17 de noviembre de 2019
 • Sábado, 16 de Noviembre
 • Viernes, 15 de Noviembre
 • 14 de gener de 2009

  El Defensor del Poble accepta la queixa del GOB sobre el projecte del Golf de Son Bosc

  PALMA DE MALLORCA, 14 de gener (EUROPA PRESS)

  El Defensor del Poble, Enrique Mújica, ha acceptat la queixa presentada el mes d'agost passat pel GOB notificant la "falta d'objectivitat" del Govern en relació amb el projecte de golf de Son Bosc, a Muro. L'organització ecologista considera sobre aquesta qüestió que el procediment d'avaluació d'impacte ambiental del camp de golf va estar "greument viciat" per part dels responsables de la Conselleria de Medi Ambient, amb l'objectiu d'autoritzar el projecte en un lloc d'extraordinari valor ecològic.

  Ara, la Conselleria té 15 dies per oferir explicacions al Defensor del Poble sobre aquesta qüestió que, segons el GOB, posa de manifest un "cas escandalós de carència d'objectivitat per part d'una administració pública".

  En aquest sentit, Tonina Siquier, membre de la junta directiva del GOB, ha recordat en roda de premsa que l'organització va interposar un recurs en contra de l'autorització del projecte a l'entendre que el procés de tramitació de l'obra es va fer de "forma incorrecta i sense pensar en l'interès general", a causa que la Comissió Balear de Medi Ambient "no havia tingut en compte l'alt valor ecològic de la zona".

  Siquier Va considerar "positiu" l'admissió a tràmit de la queixa per part del Defensor del Poble perquè, ha assenyalat, "significa que veu indicis que la tramitació no es va fer correctament".

  El GOB ha recordat que el servei de Protecció d'Espècies (SPE) de la Conselleria ha informat desfavorablement del projecte pel que fa a l'afectació de les espècies presents a la zona. Tot i això, segons el GOB, aquest informo tècnic, clarament desfavorable al golf, va ser modificat en una segona fase de la redacció per incorporar sengles mesures correctores i deixar així la porta oberta al projecte.

  Així, dins d'aquest procediment, l'organització assenyala que tampoc han estat avaluats "convenientment" els efectes que el projecte comportarà al Parc Natural de S'Albufera, amb el qual confronta. S'Albufera, a més de Parc Natural, és zona humida d'importància internacional inscrita al conveni de Ramsar, i també és una Zona d'Especial Protecció per les Aus (Zepa) i Lloc d'Interès Comunitari (LIC), dues figures de protecció europea.

  Per al GOB, és molt preocupant que la Comissió Balear de Medi Ambient, organisme que hauria de vetllar perquè els diferents projectes que es realitzen a les Illes no derivin en greus repercussions ambientals, hagi estat "manipulada" així "tan escandalosa", fet que "resta encara més credibilitat a les institucions públiques", va manifestar el GOB en una nota de premsa.