5 de marzo de 2021
14 de març de 2008

Els Consell d'Eivissa i Formentera inicien el traspàs de competències tècniques de material i de serveis

EIVISSA, 14 de Març (EUROPA PRESS)

El conseller de Programació Econòmica Corporativa del Consell Insular d'Eivissa, Tomás Méndez, i el conseller de Promoció Econòmica, Territori i Habitatge de Formentera, Bartomeu Escandell, van presentar avui l'acord del conveni pel qual s'encomana la gestió de les actuacions de caràcter tècnic, material i de serveis relatives a les competències assumides pel Consell de Formentera gràcies a un import d'1,4 milions d'euros.

Es tracta d'un document pel qual la nova institució assumirà la resolució final dels expedients així com la seva execució i notificació amb plena sobirania, sense que l'administració que fins fa uns mesos aglutinava les dues illes exerceixi en cap cas la seva autoritat o potestat.

Segons va exposar Méndez, el Consell d'Eivissa assumirà la formació del personal de la institució de Formentera durant la vigència d'aquest conveni que cessa l'agost d'aquest any i és prorrogable fins a desembre. Per a Escandell, amb aquest acord l'illa de Formentera s'assegura poder assumir amb garanties les competències.

Per a l'execució d'aquesta comenda, el Consell de Formentera abonarà al d'Eivissa 1,4 milions d'euros a càrrec de les transferències que el Govern Balear farà efectives a aquest últim per finançar els costos de les transferències assumides. Per a la seva gestió es crearà una comissió mixta integrada per dos representants de cada administració.