16 de septiembre de 2019
 • Domingo, 15 de Septiembre
 • Sábado, 14 de Septiembre
 • 2 de febrer de 2009

  Els Consells reclamen centres terapèutics de menors per evitar el seu trasllat i que es "agreugi" la seva situació

  Actualment hi ha places contractades a Màlaga, Barcelona i Girona

  PALMA DE MALLORCA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

  Els Consells Insulars de Mallorca i Eivissa reclamen la posada en marxa de recursos residencials terapèutics a Balears per a menors amb problemàtiques de salut mental, trastorns de conducta i dificultat social, a fi d'evitar el seu trasllat a centres ubicats fora de les illes i que es produeixi un desarrelament familiar que "agreuja la seva situació" per trobar-se lluny del seu entorn habitual.

  Així ho han fet constar en els informes remesos al Defensor del Poble en els quals aquestes institucions -al costat de la de Menorca- posen de manifest la inexistència d'instal·lacions d'aquestes característiques a l'arxipèlag. Així, a l'hora d'ingressar a un menor es contracta una plaça en centres no pertanyents a Balears, situats a Màlaga (tres centres), Barcelona (un) i Girona (un).

  Tal com ha informat el Defensor del Poble en un informe monogràfic donat avui a conèixer, en què denuncia que en alguns casos a nivell nacional, "moltes" de les instal·lacions vulneren els drets dels menors, prohibint-los l'assistència al centre escolar o la sortida al pati durant una setmana, sota la denominació de 'mesures educatives creatives' o 'mesures correctores'.

  Tot i això, a les illes no s'observen exemples d'aquesta problemàtica a causa de a la inexistència d'aquests centres. En el cas del Consell de Mallorca, té menors tutelats a l'Institut Psicopedagògic Dulce Nombre de María (Màlaga), amb set places contractades; El Seranil (Màlaga), amb un menor amb trastorn psiquiàtric greu; Font Pal de fregar (Barcelona), amb una plaça ocupada, i La Cellera (Girona), també amb una.

  Mentrestant, el Consell de Menorca ha tingut un menor tutelat al Dulce Nombre de María, un altre en Font Pal de fregar i dos al centre terapèutic La Quintanilla. En aquest sentit, la institució deixa constància en el seu informe que en tres d'aquests casos no tenia assumida la tutela i va procedir al finançament de l'internament mitjançant una subvenció als progenitors dels menors.

  Finalment, el Consell d'Eivissa ha tingut menors al Seranil, de Màlaga, tot i que en el seu document posa èmfasi que aquest no es considera un centre terapèutic com a tal, malgrat que era l'únic recurs al qual es podia optar davant de l'absència de centres d'aquest tipus i a causa de la "dificultat" per accedir a instal·lacions terapèutiques en altres Comunitats per problemes de llistes d'espera.

  Les tres institucions insulars van remarcar alhora que, al trobar-se els centres fora de les illes, no disposen de competències d'inspecció en els centres concertats. Tot i això, des del Consell de Mallorca i Menorca van al·ludir a les visites realitzades a les instal·lacions concertades per conèixer 'in situ' l'estat que es troben els menors tutelats.