17 de octubre de 2019
 • Miércoles, 16 de Octubre
 • 23 de juny de 2009

  Els regidors del PP de Vila demanaran al ple que es faci pública l'agenda de l'alcaldessa

  EIVISSA, 23 de juny. (EUROPA PRESS)

  La portaveu del Grup Municipal Popular el l'Ajuntament d'Eivissa, Virtuts Marí, sol·licitarà formalment a l'alcaldessa de Vila, Lurdes Costa, que faciliti a l'oposició de manera regular l'Agenda Institucional d'Alcaldia, en què, ha concretat, deuran incloure's tots aquells actes i reunions, tant els celebrats al municipi com fora d 'ell, als quals tingui previst assistir la primera edil, o qualsevol regidor delegat en representació de l'Ajuntament.

  El Grup Municipal Popular va citar l'exemple del Govern balear, que publica en la seva pàgina web oficial les agendes de tots els membres de l'executiu, inclosa la del propi president.

  Segons el parer del PP, "sembla raonable que qui percep un salari per l'exercici d'un càrrec públic estigui obligat a donar compte als ciutadans de quantes gestions realitza en nom seu, com a màxim representant del municipi".

  La portaveu del grup ha explicat, en declaracions recollides per Europa Press, que infinitat de municipis espanyols publiciten el programa d'activitats del president de la Corporació sota la denominació de 'Agenda de l'Alcalde' o 'Agenda Institucional', en la majoria dels casos, per a la setmana en curs, bé a través de les seves pàgines webs, bé a través dels diferents butlletins informatius.

  Marí ha afegit que el mes de febrer passat es va presentar una proposició al ple De l'Ajuntament d'Eivissa en què se sol·licitava la creació d'una comissió de caràcter específic, integrada per regidors pertanyents a tots els grups polítics en la proporció que correspongui, anomenada 'Comissió de Seguiment de la Gestió de l'Alcalde, Junta de Govern i Regidors que ostentin delegacions'.

  Aquesta proposta ha estat rebutjada per l'equip de Govern al·legant que l'esmentat control podia exercir-se en el si de les diferents comissions informatives, ha lamentat.

  Tot i això, les atribucions de representació que la legislació atorga al president de la Corporació i la fixació de l'agenda oficial del primer edil del municipi no estan sotmeses al control de cap de les comissions informatives vigents a l'Ajuntament d'Eivissa, ha matisat la popular.

  EXCLUSIÓ EN ACTES OFICIALS

  Els Populars també justifiquen la seva petició en el fet que, des de la constitució de l'actual Corporació el juny del 2007 i sota la presidència de Lurdes Costa, "han estat incomptables les ocasions" en les que el PP ha tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació de la celebració d'actes oficials de caràcter especial, presidits per l'alcaldessa o per algun dels regidors que ostenten delegacions d'Alcaldia, sense que prèviament s'hagués informat o convidat a participar en els mateixos al Grup Municipal del Partit Popular.

  Tal com es recull en el Reial decret 2099/1983, de 4 d'agost, els actes de caràcter especial són els organitzats per institucions o autoritats amb motiu de commemoracions o esdeveniments propis del seu àmbit específic, amb relació a les seves funcions o activitats pròpies del seu càrrec o servei.

  Segons els edils del PP, "el caràcter oficial d'aquests actes queda fora de tota discussió, ja que, en cap cas, podrien ser considerats com 'actes privats' o pertanyents a l'àmbit personal o íntim de l'alcaldessa d'Eivissa, donat la publicitat que es pretén donar-los a través de l'oportuna convocatòria als mitjans de comunicació locals".

  Els Populars van recordar a Costa que els regidors del Partit Popular són també membres de la Corporació i representants dels ciutadans, de manera que la seva exclusió en aquest tipus d'actes suposa un "menyspreu" a una bona part dels eivissencs i evidència el "dèficit democràtic" que té el consistori eivissenc des de la presa de possessió de Lurdes Costa.