25 de mayo de 2020
11 de desembre de 2008

La FSP-UGT manifesta que Balears es troba "a la cua" de les Comunitats en matèria de Dependència

PALMA DE MALLORCA, 11 de desembre (EUROPA PRESS)

La Federació de Serveis Públics (FSP) d'UGT Balears va lamentar avui que les illes es trobin "a la cua" de les Comunitats Autònomes pel que fa al desenvolupament de la llei de dependència, ja que, segons va matisar el sindicat, la Subdirecció General de Planificació, Ordenació i Avaluació de l'Imserso ha rebut 15.581 sol·licituds d'ajuda a la Dependència corresponents a l'arxipèlag.

Mitjançant un comunicat, el sindicat va explicar que presentarà una sèrie de propostes respecte a la crisi econòmica actual i al finançament de la Dependència, que suposarien un "important jaciment d'ocupació", pel que va assegurar que "es deurien superar problemes de finançament i de coordinació entre les diferents administracions pública".

Segons dades de dia 1 de desembre del 2008 de la Subdirecció General de Planificació, Ordenació i Avaluació de l'Imserso, a Balears s'ha rebut un total de 15.581 sol·licituds d'ajuda a la Dependència (el 2,28% del total de l'Estat i l'1,51% de la població de les illes), s'han valorat el 76,11% i s'ha realitzat un 56% de dictàmens en relació amb les sol·licituds rebudes.

"Si es pren com a referència els dictàmens respecte a la població, s'han realitzat el 0,86%, que representa ocupar el quart lloc per la cua", va assegurar la FSP-UGT.

Així, el sindicat va proposar "implementar" plans específics, amb finançament addicional a través de partides concretes i extraordinàries, orientades al foment i a la creació de llocs de treball per pal·liar els efectes de la crisi.

"En aquells casos en els quals no sigui possible la creació d'ocupació directa per part de les AA.PP. tindran prevalença les entitats sense ànim de lucre, ja que en aquest tipus de serveis socials no han de prevaler criteris economicistes", va assenyalar UGT.

En aquest sentit, el sindicat ha afirmat que els llocs de treball que es creuen han de ser "estables, ben retribuïts i en condicions òptimes per salvaguardar la salut laboral".

D'altra banda, UGT va assenyalar que s'han d'"accelerar" els plans formatius i la qualificació professional del personal que presta o prestarà serveis en aquest àmbit. "Serà un dels col·lectius que primer podran acollir-se al nou sistema de qualificacions professionals juntament amb el d'energies renovables i el d'educació infantil", va afegir

Finalment, UGT va instar a les AA.PP que celebrin una Conferència sobre l'Ocupació i la Dependència per al desenvolupament d'una "estratègia conjunta cap a la reactivació econòmica, la millora dels serveis socials i la creació de llocs de treball".