19 de octubre de 2019
15 de juliol de 2008

Gesa Endesa instal·la dispositius per localitzar i aïllar avaries en les línies de mitjana tensió

PALMA DE MALLORCA, 15 de juliol (EUROPA PRESS)

La companyia elèctrica Gesa Endesa col·locarà 15 dispositius de localització d'avaries en cinc punts de prova de Mallorca i Eivissa, [cuya] funció és la de detectar possibles defectes i curtcircuits que els aïllessin perquè no afectin a la totalitat de la línia de mitjana tensió en les quals s'instal·lin.

Aquests dispositius, anomenats tècnicament 'seccionalitzadores incrementals', són aparells trifàsics, la tasca dels quals és aïllar defectes en les línies de mitjana tensió de 15 kV que, en cas de curtcircuit, provoca l'obertura d'una línia automàtica d'una de les tres fases que componen la línia. L'obertura de les dues altres es realitza a través d 'un dispositiu de telecontrol per ràdio a curta distància.

Amb aquest sistema, el defecte que aïllat de la resta de la xarxa elèctrica, és a dir, s'estàlvia la línia general en cas de detectar una avaria. Sense aquests dispositius, un problema podria afectar a tots els usuaris de línies de mitjana tensió.