9 de agosto de 2020
15 de abril de 2009

Gesa Endesa revisa les instal·lacions elèctriques per reduir l'impacte en zones amb espècies en perill d'extinció

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La companyia elèctrica Gesa Endesa porta a terme, en el marc del Conveni signat amb la Conselleria de Medi Ambient l'any 2004, una sèrie d'actuacions necessàries per a l'adequació d'elements de les línies elèctriques potencialment perilloses per a l'avifauna amb l'objectiu de reduir l'impacte de les instal·lacions ubicades en àrees protegides, especialment en aquelles zones en les quals viuen espècies en perill d'extinció com és el cas dels milans (Milvus milvus) o l'àguila 'peixatera' (Pandion haliaetus).

Mitjançant comunicat, la companyia ha informat que al llarg del passat exercici es van realitzar un total de 154 actuacions, a les quals cap sumar les realitzades des de la firma del conveni, el 2004, de manera que el total de les efectuades fins ara ascendeix fins a les 531, i la inversió acumulada de les quals es situa en 385.000 euros.

En aquest sentit, la missiva ha remarcat que les esmentades actuacions s'han portat a terme a les zones protegides d'Es Amunts i Sant Josep, a l'illa d'Eivissa, a Barcarès, a l'Albufera d'Alcúdia (Mallorca) i en diverses àrees de Montgofre, Fornells i Addaia a Menorca.

Paral·lelament, el departament de Medi Ambient del Govern realitza el seguiment de les actuacions portades a terme des de la firma del Conveni durant el 2004, sent els resultats "plenament satisfactoris". En els informes emesos s'avalua, si és procedent, la necessitat de prendre accions complementàries a les executades i en tots els casos es va detectar la pràctica desaparició o la disminució dels incidents de les línies objecte d'avaluació.

D'aquesta manera, els resultats obtinguts indiquen el camí a seguir i en aquest context la companyia elèctrica té previst continuar els treballs d'adequació fins a cobrir la totalitat de les àrees que han estat considerades sensibles per contenir alguna espècie d'au en perill o presentar algun nivell de protecció.