20 de octubre de 2019
 • Sábado, 19 de Octubre
 • 4 de juny de 2008

  El Govern convoca ajudes de 450.000 euros per a la promoció i projecció exterior de la cultura

  PALMA DE MALLORCA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

  El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) va publicar avui la resolució per la qual es convocaran subvencions per recolzar activitats de promoció i projecció exterior de la cultura durant l'any 2008, que comptaran amb un import de 450.000 euros.

  Segons un comunicat emès avui pel Govern, l'objectiu de les ajudes és la promoció i la projecció exterior mitjançant la realització, durant el període comprès entre el 2007 i el 31 d'octubre del 2008, d'activitats com l'organització de fires, festivals, la participació de grups de música o arts escèniques i la gravació i promoció de productes musicals de les Illes, entre d'altres.

  Així, poden optar a aquestes subvenciones les persones físiques i jurídiques, tant si tenen ànim de lucre com si no, així com les comunitats de béns domiciliades a Balears.

  Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant una instància dirigida al director general de Cultura, que cal presentar en qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Cultura o a qualsevol altra dependència a la qual fa referència a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  El termini per a a la presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació d'aquesta resolució.