3 de agosto de 2020
22 de juliol de 2010

El Govern distribuirà 12 milions en ajudes a pagesos i ramaders de les Balears a través del programa Leader

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Presidència del Govern distribuirà a través del programa europeu Leader a prop 12 milions d'euros en ajudes a pagesos i ramaders de les Balears fins a 2014, dels quals 2,3 corresponen a la Comunitat Autònoma mentre que el 80% restant (9,5 milions) serà aportat per l'Executiu central i la Unió Europea (UE).

Així ho ha anunciat aquest dijous el conseller de Presidència de les illes, Albert Moragues, després de la primera reunió formal mantinguda amb els responsables del sector primari dels Consells Insulars, als quals el Govern preveu traspassar les competències en aquest àmbit abans que acabi la legislatura després de la supressió de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de l'Executiu autonòmic el mes de maig passat.

Les subvencions, aprovades durant aquesta reunió pel conseller i els representants de les institucions insulars, són un 33% més grans que les que es van concedir en el marc del programa Leader durant el seu període passat (2000-2006), quan es van cedir nou milions a través d'elles. Per illes, a Mallorca es destinaran més de 5,5 milions d'euros; a Menorca, 3,1 milions d'euros; i a Eivissa i Formentera, altres 3,1 milions, si bé aquestes dotacions han de ser ratificades aquest divendres pel Consell de Govern.

Segons Moragues, les quantitats van dirigides fonamentalment als eixos tres i quatre d'aquest programa, que preveuen l'adopció de mesures encaminades a millorar l'economia agrícola i ramadera i la qualitat de vida de les zones rurals i l'execució de projectes de cooperació, acció local i promoció territorial, respectivament. En termes generals, s'han destinat poc més de deu milions a l'eix tres, mentre que la quantia aprovada per a l'eix quatre a penes supera els dos milions.

En relació amb Mallorca, illa en la qual les competències en agricultura i pesca encara són gestionades per presidència (en les altres illes ja s'han traspassat als Consells en la seva pràctica totalitat), les ajudes preveuen la diversificació del sector cap a activitats no agrícoles, com l'artesania o la millora de les infraestructures per a la comercialització dels productes locals, un capítol en el qual es preveu la concessió d'un milió d'euros a 55 beneficiaris.

Alhora, es pretén ajudar a la creació de 80 microempreses, així com la posada en marxa de serveis de suport per a la conciliació de la vida familiar i laboral, als quals es destinaran 3,5 milions per subvencionar un total de 50 activitats. En la mateixa línia, s'aportaran altres 3,5 milions a subvencionar 70 activitats de conservació i millora del patrimoni rural, així com l'habilitació de programes formatius per a 30 agents econòmics.

EMPRESES PÚBLIQUES D'AGRICULTURA I PESCA

D'altra banda, Moragues ha explicat que a la reunió amb els Consells s'han tractat també altres temes, com el futur del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba), en relació amb el qual el titular de presidència ha proposat que aquest organisme pagador s'integri en la Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern, ja que ni la UE ni el Govern espanyol reconeixen a cap administració que pugui concedir subvencions per sota de l'Executiu autonòmic.

En relació amb les altres dues empreses públiques de la passada Conselleria d'Agricultura i Pesca, Serveis de Millora Agrària i l'Institut de Biologia Animal de Balears (Ibabsa), el conseller ha remarcat que constitueixen "un obstacle a superar" per fer efectiu el traspàs de les competències als Consells Insulars, ja que aquestes entitats "hauran de ser objecte d'estudi i de debat amb més profunditat".

Alhora, en la reunió s'ha abordat també el possible interès per al sector de la creació del Centre de Recerca Agroalimentària de les Illes Balears, que ja ha estat acordada amb el Ministeri de Ciència i Innovació del Govern espanyol, si bé haurà de ser debatuda amb les administracions insulars.