19 de noviembre de 2019
22 de setembre de 2008

Govern i Govern central desenvoluparan un conveni per desplegar les recomanacions estratègiques d'atenció al part normal

MADRID, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

El Ministeri de Sanitat i Consum i el Govern balear col·laboraran per desenvolupar les recomanacions establertes en l'estratègia d'atenció al part normal en el Sistema Nacional de Salut, segons es recull avui en el Butlletí Oficial de l'Estat (B.O.E).

El cost de les activitats previstes en el present conveni puja a 138.614,13 euros. D'aquesta quantitat el Ministeri assumeix un 70% --97.029,89 euros-- mentre que la comunitat assumirà el 30% restant que puja a 41.584,24 euros.

Les quantitats econòmiques corresponents al Ministeri es realitzaran en un únic pagament després de la recepció per part de l'Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut d'un informe d'activitat descriptiu dels treballs realitzats. El termini final per la presentació de l'informe s'estableix el dia 15 de desembre del 2008.

L'acord ha estat rubricat pel conseller de Salut i Consum del Govern, Vicenç Thomàs, i el ministre de Sanitat i Consum, Bernat Soria, el 29 d'agost del present any.

L'acord té per objecte desenvolupar a Balears les recomanacions de l'Estratègia d'Atenció al Part Normal en el Sistema Nacional de Salut, per implantar de manera progressiva en tot el seu territori, l'atenció natural al part normal en les maternitats de la Comunitats Autònomes (CC.AA), així com la humanització de tot el procés i el foment de la lactància materna, des d'una perspectiva de gènere.

Amb això s'oferirà en els centres sanitaris a les gestants sense factors de risc o amb risc sota "una assistència al part de manera natural, no medicalitzat, amb la mínima intervenció possible, garantint la vigilància matern-fetal necessària per evitar riscos no desitjats i respectant a cada moment el dret a l'autonomia, informació i intimitat de la dona, així com el dret a estar acompanyada per la persona que ella desitgi durant tot el procés d'atenció a l'embaràs, part i puerperi", exposa l'acord.

Entre els seus objectius està el d'Assegurar l'atenció natural al part normal com una de les prestacions dels serveis sanitaris públics a Balears, garantir una assistència sanitària basada en l'evidència científica, en el millor coneixement disponible i en exemples de bones pràctiques i l'equitat d'accés i la qualitat de l'atenció.

També es pretén augmentar el paper i la participació activa de les dones, oferint la informació necessària, respectant les seves decisions en el procés d'embaràs, part i puerperi, i acordant un pla de part, juntament amb la garantia la formació adequada de professionals responsables d'aquest procés assistencial, recull el conveni entre d'altres disposicions.

El Ministeri aportarà entre d'altres factors la prestació del suport científic i tècnic necessari, mentre que els aspectes informatius a la gestant i la seva parella --va rostir com l'elaboració de materials divulgatius-- serà iniciativa de la Conselleria de Salut, entre d'altres obligacions de caràcter informatiu. El conveni tindrà la coordinació de la Direcció de l'Observatori de Salut de la Dona.