13 de agosto de 2020
4 de abril de 2008

El Govern modifica la proposta inicial del decret d'admissió perquè la matriculació conclogui el juny

Els centres hauran de reservar tres places en tots els nivells educatius per l'alumnat amb necessitats educatives especials

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern va aprovar avui el decret d'admissió per al curs 2008-09, si bé ho va fer amb una modificació respecte el presentat inicialment dimarts passat per la consellera d'Educació i Cultura, Bárbara Galmés, ja que el període de preinscripció i matrícula serà "l'ordinari", de manera que començarà el 14 d 'abril i conclourà el juny, en lloc del setembre, amb la finalitat de "donar seguretat a les famílies".

Després de la reunió del Consell de Govern, la portaveu, Margarida Nájera, va assenyalar que únicament s'ha tractat d'una "correcció tècnica", de manera que va remarcar que llevat d'aquesta reforma, el Decret ha estat aprovat en les mateixes condicions que les presentades per Galmés.

Així, tal com va anunciar la consellera, el Decret obligarà els centres a reservar un total de tres places en tots els grups i nivells educatius fins final del període de prescripció i matrícula en el mes de juny, amb l'objectiu que puguin ser ocupades per alumnes amb necessitats educatives especials, entre els quals s'inclouen els immigrants.

D'aquesta manera, les aules dels centres sostinguts amb fons públics només podran tenir un màxim de 25 places, de les quals tres estaran reservades exclusivament pels alumnes que necessiten una atenció preferent o complementària, entre els quals es troben els immigrants o nouvinguts i els escolars de compensació educativa i amb problemes d'atenció o aprenentatge per discapacitat intel·lectual o física.

GOVERN "SENSE FISSURES"

Nájera va recalcar que no hi ha hagut diferències entre els partits de l'executiu per aprovar aquest Decret, pesi a les crítiques abocades durant els últimes dies per UM i, en aquest sentit, va subratllar que hi ha hagut "total acord", perquè es tracta d'un Govern "sense fissures", que té el "ferm propòsit" de treballar "sumant totes les voluntats".

Tot i això, UM havia instat la Conselleria d'Educació a modificar la seva proposta de decret, respecte a la data de finalització del període de matriculació, perquè considera que "no tenia sentit" que s'allargués el termini fins el setembre, ja que, segons la seva opinió, la possibilitat que fins a aquesta data es reservin tres places per a l'alumnat amb necessitats especials suposaria un "perjudici" pels mallorquins.

Així, aquest partit va manifestar que "una cosa és garantir el dret a una plaça educativa per als immigrants i una altra que passin per davant de la llista d'espera de la gent d'aquí, que paga els seus impostos aquí".

Per la seva banda, la portaveu del Govern va destacar que mitjançant el decret d'admissió, que s'aplicarà a l'alumnat de tres anys, es "garantirà l'escolarització dels alumnes en condicions d'igualtat, així com la lliure elecció de centre, la distribució equilibrada dels escolars i la transparència del procés d'escolarització".

El decret estableix que en el cas que les vacants reservades per acollir alumnes amb necessitats extraordinàries no siguin suficients, la Conselleria d'Educació podrà incrementar el nombre de places escolars o les ràtios en els centres de la zona d'escolarització afectada, sempre que aquesta proporció no excedeixi en deu punts, que és el màxim legalment permès, i procurar que no sigui superior al 30% de l'alumnat del centre.

El procés d'admissió afectarà sobretot als alumnes que entrin per primera vegada en el sistema educatiu i també els quals, per qualsevol motiu, decideixin canviar de centre, que d'acord amb els càlculs de la Conselleria abraçarà a uns 15.000 alumnes.

Alhora, està previst posar en marxa les Comissions d'Escolarització que seran les encarregades de supervisar el procés d'admissió d'alumnes i vetllar pel compliment de les normes que ho regulen. L'esmentat òrgan estarà presidit per un inspector d'educació i tindrà la presència de diferents representants de la comunitat educativa, pares i professors.

NOVA BAREMACIÓ

D'altra banda, el decret d'admissió estableix canvis en els criteris de baremació pels centres escolars que no tenen places suficients per atendre la demanda. Pel que fa als criteris prioritaris es manté la mateixa puntuació per germà matriculat al centre o pare o mare que treballi en el mateix, per la renda d'unitat familiar i per discapacitat.

D'aquesta manera, es modifiquen els criteris de proximitat del domicili o lloc de treball amb la zona d'influència del centre, de manera que sempre els punts obtinguts per zona limítrof siguin menys que els obtinguts per zona d'influència.

Pel que fa als criteris complementaris, s'estableix un llistat oficial de les possibles malalties cròniques a les quals es podrà acollir el sol·licitant per disposar d'un punt. En canvi, deixa de ser puntuable el fet de ser un ex alumne d'un centre determinat, en entendre la Conselleria que aquest aspecte "no contribueix que la prioritat sigui una distribució equitativa amb igualtat de condicions per a tots".

Finalment, el decret també assegura l'escolarització dels alumnes que hagin estat víctimes de violència escolar, canvi de centre dels quals es realitzarà de manera immediata.