29 de marzo de 2020
11 de juny de 2008

La Justícia estima el recurs presentat per CCOO contra tres funcionàries elegides "a dit" pel passat Govern

(Aquesta notícia substitueix al passat després de solucionar-se un error en el contingut)

PALMA DE MALLORCA, 11 de juny (EUROPA PRESS)

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de Palma va estimar dilluns passat el recurs presentat per CCOO l'any passat contra la Conselleria d'Interior, per la integració al cos d'Advocats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Balears de tres advocades del Cos Superior de la mateixa a l'entendre que s'havien canviat els requisits d 'ingrés per afavorir que fossin elles les que es quedessin amb aquests llocs de treball.

Així ho va exposar avui en roda de premsa, el secretari general de la Federació de Serveis i Administracions Públiques (FSAP) de CCOO a Balears, Javier Luna, qui va destacar que la integració d'aquestes tres funcionàries es va portar a terme "a dit", tenint en compte que el PP va establir "nous" criteris per poder accedir al lloc d'advocat de la Comunitat Autònoma rebaixant "clarament" els requisits d'ingrés.

En aquest sentit, Luna va destacar que el passat executiu autonòmic (PP) va disposar a la Llei d'Acompanyament que, amb caràcter extraordinari, s'integressin al cos d'advocats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els llicenciats en Dret que, a l'entrada en vigor de la Llei, "portessin ocupant, per qualsevol sistema de provisió durant com a mínim dos anys places adscrites en la relació de llocs de treball al cos d'Advocats".

Per aquesta raó, Luna va afirmar que una de les adjudicatàries va accedir a aquest càrrec mitjançant una comissió de serveis, és a dir, una forma en la qual no són presents els requisits mínims d'igualtat, mèrit i capacitat. En aquest sentit, va recordar que la jutge va establir que no ha de ser un mèrit en el qual deuria contemplar-se per a l 'adjudicació d'aquest lloc de treball.

D'aquesta manera, Luna va recordar que cap de les tres adjudicatàries havia accedit per la 'tradicional' convocatòria pública de llocs de treball mitjançant oposicions, doncs el PP va modificar aquests requisits per poder "comptar" amb aquestes tres advocades.

PROCÉS DE DENUNCIA

Així, CCOO va presentar, el 3 de gener del 2007, un recurs contenciós administratiu davant del TSJB contra les Resolucions de data 15 de maig del 2007 per les quals es van integrar al cos d'Advocats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a tres funcionàries del Cos Superior de la mateixa, i es van remetre al Deganat per a l'anul·lació de les resolucions i sol·licitant subsidiàriament plantejament de qüestió d'inconstitucionalitat de la Disposició addicional dotzena de la Llei 13/2005 condemnant a l'Administració a les costes processals.

Per aquesta raó, Luna va destacar que CCOO pretén permetre l'accés al cos d'advocats de la CA, i que es realitzi el procés de selecció, mitjançant oposicions, per la qual cosa cal demostrar i complir els principis de mèrit, igualtat i capacitat.

Tal com va explicar Luna, les tres funcionàries disposen d'un termini de quinze dies per recórrer la sentència abans que sigui ferm, i quedin excloses del seu actual lloc de treball.