18 de octubre de 2019
 • Jueves, 17 de Octubre
 • 18 de febrer de 2009

  Jutges.- La Unió de Consumidors de Balears demanarà al defensor del poble que elevi un recurs d'empara davant el TC

  PALMA DE MALLORCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

  La Unió de Consumidors de Balears presentarà una queixa davant el defensor del poble amb la finalitat de què pugui elevar un recurs d'empar davant el Tribunal Constitucional, en entendre que cal que aquest Tribunal es pronunciï sobre els perjudicis que la jornada de vaga de jutges i magistrats que se celebra avui pugui causar als ciutadans, i a fi de defensar els seus interessos.

  En un comunicat, l'UCB ha considerat necessari que el Poder Legislatiu ordeni la situació de la justícia a Espanya, sobretot en el relacionat amb la forma de resoldre els conflictes que es plantegen dins el col·lectiu de jutges, i alhora va estimar oportú aclarir la naturalesa de les queixes que han motivat la vaga i dilucidar si es tracta de reivindicacions laborals o "d'una altra índole".

  Aquesta associació entén que el cas que el conflicte hagi de veure amb la qualitat de l'administració de Justícia, els usuaris també tenen elements que aportar, pel que considera que cal que estiguin representats com interlocutors en el debat que abordi la reforma de la justícia.

  Alhora, recorda que en aquesta administració no existeix participació ni representació directa dels ciutadans, cosa que impedeix a aquests decidir sobre qüestions que els afecten directament, com la representació col·lectiva, la condemna en costes, la justícia gratuïta o el torn d'ofici.

  En 25 anys de democràcia, prossegueix la UCB, els usuaris no han estat tinguts en compte en les qüestions que han de veure amb l'Administració de Justícia i tampoc s'ha establert cap mecanisme de participació. Això suposa de fet un clar dèficit del sistema judicial.

  Finalment, l'UCE recomana als usuaris afectats per la convocatòria d'avui que sol·licitin el llibre de queixes del jutjat, ja que serveix com element de prova o bé localitzin a testimonis que puguin donar constància de la desatenció rebuda.