21 de noviembre de 2019
15 de juliol de 2008

Les empreses mutualistes de les Illes d'Asepeyo redueixen la sinistralitat laboral en un 7% el 2007

PALMA DE MALLORCA, 15 de juliol (EUROPA PRESS)

Les empreses mutualistes d'Asepeyo a Balears van reduir la seva sinistralitat un 7,07 % l'any 2007 com a resultat de l'aplicació de les mesures de seguretat i salut laboral. Asepeyo posseeix el 14,42 % de les seves empreses associades a les Illes.

En un comunicat emès avui, la mútua va destacar que a Balears té una mitjana de més de 39.000 treballadors afiliats, pertanyents al règim general, i més de 37.000 inscrits en contingències comunes.

L'empresa va anunciar que durant 2007 es va experimentar un creixement significatiu en el nombre de treballadors autònoms adherits, que actualment supera els 6.200. La recaptació de quotes corresponents a aquest col·lectiu va augmentar un 11,63 % respecte a l'any passat.

El conjunt d'ingressos per quotes de la Seguretat Social a Balears va ser de 30,7 milions euros, dels quals 20,1 milions corresponen a la recaptació de quotes per accidents de treball i 10,6 milions per contingències comunes.

El 2007, la Comissió de Prestacions Especials, gestora del Fons d'Assistència Social de la Mútua, va concedir 55 ajudes a treballadors de les Illes, per un import total de més de 145.000 euros, per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials, no previstes per la normativa actual, de les persones que han patit un accident de treball o malaltia professional.

RESULTATS A ESPANYA

Asepeyo va obtenir uns ingressos de 1.900 milions d'euros, xifra que representa un augment del 12,15 % respecte a l'any passat. Durant 2007, el nombre d'empreses mutualistes va ascendir a 325.667, fet que suposa un increment del 6 % respecte al 2006, i el nombre de treballadors protegits va ser de 2.344.287, un 4,9 % més.

A més, la mútua va créixer un 12,68 % en el col·lectiu de treballadors autònoms, donant cobertura a 325.936 i va recordar que l'any passat va destinar 307,4 milions d'euros a fins de tipus social i de prevenció.

L'activitat preventiva que Asepeyo va realitzar va contribuir a reduir en un 2,9 % la sinistralitat en les empreses mutualistes, situant la taxa d'incidència en gairebé el 7 %.