13 de noviembre de 2019
 • Martes, 12 de Noviembre
 • 5 de abril de 2019

  Les jutgesses i magistrades suposen el 54 per cent de la carrera judicial a Balears, per sobre de la mitjana nacional

  Les jutgesses i magistrades suposen el 54 per cent de la carrera judicial a Balears, per sobre de la mitjana nacional
  EUROPA PRESS - ARCHIVO

  PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

  Les dones representen el 54,1 per cent del total de jutges i magistrats de Balears, amb el que la comunitat supera la mitjana nacional (53,9 per cent), segons recull l''Informe sobre l'estructura de la carrera judicial a 1 de gener de 2019', del Servei d'Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

  En concret, actualment en la carrera judicial a Balears hi ha 73 dones i 62 homes. En el conjunt nacional, ja són 15 les comunitats autònomes on hi ha més jutgesses que jutges. Solament a Múrcia i Aragó ells són majoria.

  Pel que fa a l'edat, els jutges de Balears tenen una edat mitjana de 52,8 anys i les jutgesses de 48,2 anys amb una antiguitat de 21 anys i 15,8 anys, respectivament.

  Tenint en compte l'edat i l'antiguitat, a les Illes les dones són majoria en el rang d'edat de 41 a 50 anys. Cal ressaltar que en el rang de 61 a 70, solament hi ha quatre dones per 15 homes i que amb més de 71 anys solament hi ha dos homes.

  DADES NACIONALS

  En el conjunt nacional, el nombre de dones és igual o major al dels homes entre els jutges i magistrats de quinze Comunitats Autònomes. Aquesta dada confirma la tendència a l'alça del nombre de dones en la Carrera Judicial, ja que fa cinc anys, l'1 gener de 2014, la xifra de jutgesses i magistrades no arribava al cinquanta per cent en un total de vuit territoris.

  El 2019, el nombre de jutges i jutgesses que presten servei a Espanya ascendeix a un total de 5.419. D'aquests, 2.923 -en termes percentuals un 53,9- són dones, mentre que els homes sumen 2.496 (46,1 per cent). Les dones són minoria a les franges d'edat compreses entre els 51 i els 71 anys, mentre que pràcticament dupliquen en quantitat al nombre d'homes entre els 20 i els 50 anys d'edat.

  Segons l'informe sobre l'estructura de la carrera judicial a 1 de gener de 2019, a principis d'aquest any només en la Comunitat d'Aragó, amb un 48,7 per cent, i a la Regió de Múrcia, amb un 45,5 per cent, el nombre de dones entre els jutges i magistrats no ha aconseguit el cinquanta per cent del total, encara que també en aquests territoris, molt propers a aquest percentatge, la tendència es manté a l'alça.

  La Comunitat Autònoma en la qual més jutgesses i magistrades hi ha torna a ser el País Basc (61,6 per cent), on el percentatge de dones es manté de forma ininterrompuda per sobre del 60 per cent des de l'any 2013. El segon territori amb més dones en la Carrera Judicial és aquest any la Comunitat de Madrid, amb un 58 per cent; seguida per Galícia (57,9 per cent), Comunitat Valenciana (57,1 per cent) i Catalunya (56,7 per cent).

  El 2019, el nombre de jutges i jutgesses que presten servei a Espanya ascendeix a un total de 5.419. D'ells, 2.923 -en termes percentuals un 53,9- són dones, mentre que els homes sumen 2.496 (46,1 per cent). Les dones són minoria a les franges d'edat compreses entre els 51 i els 71 anys, mentre que pràcticament dupliquen en quantitat al nombre d'homes entre els 20 i els 50 anys d'edat.

  L'informe també explica que la diferència de jutges homes i dones en funció de l'edat es deu al fet que entre els jutges de nou ingrés en la Carrera Judicial les dones superen en nombre als homes almenys des de l'any 2004. L'última promoció de jutges que van ingressar en la Carrera Judicial pel torn lliure està integrada per 86 dones (amb una edat mitjana de 30,9 anys) i 42 homes (amb una edat mitjana de 29,6 anys), la qual cosa suposa les jutgesses representen el 67,2 per cent del total.

  SEGONS L'ÒRGAN

  L'anàlisi per tipus d'òrgan llança xifres molt dispars segons es tracti d'òrgans unipersonals, on excepte algun cas el nombre de dones és superior al dels homes, o d'òrgans col·legiats, en els quals les xifres s'inverteixen. Així, les dones ocupen la major part dels llocs en els jutjats penals (62,7 per cent), menors (74,2 per cent), primera instància i instrucció (66,6 per cent) o violència sobre la dona (71,6 per cent), entre d'altres. Per contra, en els òrgans centrals, tribunals superiors de justícia i audiències provincials, els homes són majoria.

  Entre l'1 de gener de 2014 i la mateixa data de 2019, el nombre de magistrades del Tribunal Suprem ha augmentat de 9 a 15. En l'actualitat, les cinc Sales de l'alt tribunal compten amb almenys una dona entre els seus integrants.

  El Tribunal Suprem també explica per primera vegada en la seva història amb una Sala de composició paritària: la Sala Quarta (Social) està integrada, a més de pel seu president, per sis magistrats i sis magistrades.

  A l'Audiència Nacional, les magistrades són 28 i els magistrats 35; en els Tribunals Superiors de Justícia, les dones representen el 37,4 per cent d'un total de 505 magistrats; i en les Audiències Provincials sumen 365 d'un total de 947.

  EDAT MITJANA DE 48 ANYS

  L'edat mitjana dels jutges en actiu a Espanya és de 50,4 anys i la seva antiguitat mitjana a la Carrera Judicial, de 19,2 anys. La mitjana d'edat i l'antiguitat mitjana de les jutgesses i magistrades és una mica inferior a la dels homes: 48 anys enfront de 53,2 i 17,1 anys d'antiguitat enfront de 21,7.

  Per territoris, Extremadura, amb una edat mitjana de 46,5 anys, és la comunitat autònoma que compta amb els jutges més joves, mentre que la Comunitat de Madrid és la que té als de més edat, amb una mitjana de 54,1 anys. Si es té en compte l'antiguitat en la Carrera Judicial, Aragó (23,4 anys) és el territori en el qual presten servei els jutges i magistrats més veterans. En l'extrem contrari se situa Catalunya, on l'antiguitat mitjana és de 15,2 anys.

  Els òrgans centrals (Tribunal Suprem i Audiència Nacional) són els tribunals on es troben els jutges de major edat (61,9 anys de mitjana) i els que més anys porten en l'exercici de la funció jurisdiccional (31 anys de mitjana).

  Finalment, la mitjana de jutges i magistrats per habitant és el 2019 d'11,6 per cada 100.000. Fa deu anys aquesta mitjana era de 9,6. Per Comunitats Autònomes, el Principat d'Astúries es manté com el territori amb una major ràtio de jutges per habitant (14,5) mentre que l'últim lloc ho torna a ocupar Castella-la Manxa amb una mitjana de 9,4. Per damunt o al mateix nivell que la mitjana nacional estan Cantàbria (14,1); Galícia i Castella i Lleó (12,8); Canàries (12,4), Balears (12,1); La Rioja (12) i Aragó (11,6).

  Para leer más