23 de mayo de 2019
18 de febrer de 2010

La morositat del sistema financer tanca el 2009 al 5,07%, la més alta des de 1996

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La morositat dels crèdits concedits per bancs, caixes d'estalvis, cooperatives i establiments financers de crèdit a particulars i empreses ha tancat l'any al 5,07%, el nivell més alt des de maig de 1996, quan s'ha situat al 5,31%, segons dades del Banc d'Espanya recollits per Europa Press.

La taxa de desembre supera en 1,7 punts la de fa un any (3,37%), però incrementa només en dues mil·lèsimes el nivell de novembre (5,05%). La mora, que ha registrat un comportament molt desigual durant l'any, va continuar creixent, però el seu avanç mensual es va moderar en l'última part de l'exercici.

El sector assegura que la taxa creixerà fins a mitjan any, coincidint amb el previsible increment de la desocupació, però que en el segon trimestre assolirà el seu 'pic' i a partir d'aquí començarà a baixar fins a finals d'any.

Els establiments financers de crèdit (EFC) han estat les entitats que han registrat una major taxa i van tancar l'any al 10,21%. A continuació, es van situar les caixes (5,05%), els bancs (5,01%) i les cooperatives de crèdit (3,76%).

Excloent els EFC, que presenten una morositat molt elevada, la ràtio del sector ha tancat 2009 al 4,95%, front el 3,28% de fa un any i el 4,92% del mes de novembre.

Els crèdits totals van arribar a a l'any els 1,83 bilions d'euros, un 1,7% menys que fa un any, mentre que els crèdits dubtosos es van situar el desembre en 93.305 milions, gairebé el doble que el desembre del 2008 (63.057 milions). Sense els EFC, els crèdits totals van arribar als 1,79 bilions d'euros i els dubtosos, els 88.770 milions d'euros.

((HI HAURÀ AMPLIACIÓ))