22 de mayo de 2019
 • Martes, 21 de Mayo
 • 17 de juny de 2008

  El nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a Balears augmenta el maig un 6,7%, fins a 97.400

  PALMA DE MALLORCA, 17 de juny (EUROPA PRESS)

  El nombre d'estrangers afiliats a la Seguretat Social a Balears va augmentar en 6.122 ocupats el maig, un 6,7% més que en el mateix mes de l'any passat, de manera que el total d'immigrants inscrits en el sistema va ascendir a 97.473, respecte dels 91.351 registrats l'any passat, segons dades difoses avui pel Ministeri de Treball i Immigració.

  Del total d'afiliats estrangers, 73.795 estaven inscrits en el Règim General, 15.719 en el Règim d'Autònoms i 6.336 en el Règim de la Llar. Pel que fa a la seva procedència, 43.015 -un 8,1% més que el maig del 2007- pertanyien a la Unió Europea i 54.458 -un 5,5% més- a països no comunitaris.

  Coincidint amb el començament de la temproada turística, l'hostaleria va ser el maig el sector que va utilitzar a un major nombre d'estrangers (29.323), concentrant el 35,5 % de l'afiliació en Règim General i el 19,8 % de l'afiliació en Règim d'Autònoms, dels quals 14.500 procedien de la Unió Europea i una xifra gairebé idèntica (14.800) provenien de països no comunitaris.

  A l'hostaleria la seguiex el sector de la construcció, amb 19.769 afiliats, dels quals 5.764 eren de la UE i el gros dels cotitzants, 14.000, procedien de països no comunitaris.

  Pel que fa als seus països d'origen, del total de cotitzants comunitaris, 10.968 procedien d'Alemanya, el grup majoritari, seguit dels britànics (7.445), italians (6.675) i romanesos (3.632). Entre els no comunitaris, els estrangers procedents del Marroc van concentrar la majoria (9.751), seguits dels equatorians (9.629), colombians (6.461) i argentins (5.600).

  CATALUNYA I MADRID CONCENTREN LA MEITAT DE COTITZANTS

  Catalunya i Madrid concentren gairebé la meitat dels estrangers afiliats a la Seguretat Social, al sumar entre totes dues el 43,4% del total d'immigrants ocupats. En concret, Catalunya comptava amb 480.071 estrangers cotitzants, mentre que a Madrid la xifra era de 452.402.

  Després d'aquestes dues regions se situen Andalusia, amb 237.975 afiliats estrangers; Comunitat Valenciana, amb 240.161 ocupats; Múrcia, amb 101.454; Balears, amb 97.473; Canàries, amb 96.122; Castella-la Manxa, amb 86.327; Aragó, amb 83.208; Castella i Lleó, amb 71.374, i El País Basc, amb 53.351.

  Les comunitats amb menor presència d'immigrants en alta a la Seguretat Social a 31 de maig van ser Galícia, amb 43.629 estrangers; Navarra, amb 32.796; la Rioja, amb 19.472; Astúries, amb 16.588; Cantàbria, amb 14.984; Extremadura, amb 12.475; Melilla, amb 3.659 i Ceuta, amb 2.380.