12 de noviembre de 2019
 • Lunes, 11 de Noviembre
 • 24 de setembre de 2009

  El número procediments penals iniciats a Balears durant 2008 es va incrementar en un 3,87%

  MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

  El nombre de procediments penals iniciats a Balears durant 2008 es va elevar a 149.387 casos, fet que suposa un increment del 3,87% respecte a la xifra arribada a l'any passat, segons les dades recollides en l'última memòria anual de la Fiscalia General de l'Estat.

  En aquest document es detalla, a més, que les diligències prèvies iniciades l'any passat per l'administració de justícia a Balears ha pujat a 112.804 assumptes, fet que suposa un increment del 7% respecte a 2007. D'altra banda, els assumptes urgents incoats es van elevar un 55,64% fins a arribar als 5.052 casos, dels quals es van qualificar un total de 3.943 assumptes.

  En la seva anàlisi quantitatiu del 2008, la Fiscalia aprecia que les qualificacions formulades pel Ministeri Fiscal en els diferents procediments per delicte l'any passat a les illes ha pujat a 9.425 casos.

  D'altra banda, s'ha registrat un retrocés en els judicis de faltes incoats, al donar-se un total de 25.324 durant l'any passat, dels quals 21.176 han estat iniciats directament. L'assistència del Fiscal en aquests judicis s'ha produït en 10.176 d'ells.

  Finalment, el número total de judicis penals celebrats pel Fiscal durant 2008 se situa en 14.470, incloses les faltes. Es van dictar, assenyala la memòria de la Fiscalia, 260 sentències en primera instància per l'Audiència Provincial i 4034 resolucions pels Jutjats penals.