12 de noviembre de 2019
 • Lunes, 11 de Noviembre
 • 14 de juliol de 2010

  Onze projectes d'intervencions arqueològiques o paleontològiques es presenten a la convocatòria d'ajudes del Consell

  PALMA DE MALLORCA, 14 Jul. (EUROPA PRESS -

  Un total d'onze projectes d'intervencions arqueològiques i/o paleontològiques s'han presentat a la convocatòria d'ajudes per a la realització d'aquest tipus d'intervencions en jaciments de l'àmbit territorial de Mallorca. L'import pressupostat pel Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca per a aquestes ajudes és de 174.024 euros, distribuïts en 55.000 euros per a ajuntaments i 119.024 euros per a particulars.

  En un comunicat, el Consell de Mallorca ha informat que l'objecte d'aquesta línia de subvencions és fomentar l'estudi, la investigació, el coneixement i la difusió dels diferents jaciments de l'illa. Les subvencions que s'atorguin en el marc d'aquesta convocatòria no poden superar el 80% del pressupost del projecte i l'import màxim per sol·licitud es fixa en 20.000 euros.

  Segons les bases, els destinataris d'aquestes ajudes són els centres públics d'investigació o universitats, les entitats locals i les persones físiques o comunitats de béns, entre d'altres, i el termini per a la lliura de la documentació va acabar el passat dia 4 de juny.

  Entre els onze projectes presentats es troben l'excavació de la Penya de Can Sec, a Alaró; l'excavació de Ses Païses d'Artà; l'excavació de Son Peretó, Manacor; el projecte d'intervenció "Morisca 2010", en el jaciment de la Muntanya de la Morisca, a Calvià; la intervenció arqueològica al Castell de Bellver de Palma i la intervenció en el jaciment dels Closos de Can Gaià, a Felanitx, entre d'altres.

  Alhora, una vegada examinada la documentació presentada dins el termini cal requerir la rectificació o el complement necessari de la mateixa, en el termini de deu dies hàbils.

  Una vegada finalitzat el termini esmentat, entre els projectes que estiguin complets, la Comissió Tècnica d'Avaluació farà una valoració dels projectes, d'acord amb els criteris de valoració fixats en les bases de la convocatòria. Una vegada aplicat el principi de concurrència competitiva es realitzarà la proposta d'adjudicació, que caldrà fiscalitzar i, finalment, el Consell Executiu aprovarà l'adjudicació.