15 de septiembre de 2019
 • Sábado, 14 de Septiembre
 • 2 de febrer de 2009

  El Parlament va aprovar cinc projectes de llei dels nou que es van presentar al 2008

  PALMA DE MALLORCA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

  El Parlament va aprovar durant 2008 un total de cinc projectes de llei dels nou que es van presentar al llarg de l'any, mentre que tres es troben en tramitació, segons es desprèn de les dades de la Cambra corresponents als 36 plens i 43 sessions de la taula celebrats l'any passat. També han estat aprovades tres proposicions de llei, 51 proposicions no de llei, 24 interpel·lacions i 11 mocions.

  Així, dels projectes de llei que es van debatre en la Cambra autonòmica van sortir endavant els de mesures urgents per al desenvolupament territorial sostenible; de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Balears; el relatiu al crèdit extraordinari per a subvencions electorals; de modificació de la Llei de coordinació de policies locals, i els Pressupostos per al 2009.

  Mentrestant, es troben en tramitació el projecte de llei de rehabilitació i millora dels barris de les Balears, pendent de la constitució de la ponència; de mesures tributàries per impulsar l'activitat econòmica, que deu debatre's en comissió, i el relatiu als serveis socials de les illes, pendent de la qualificació d'esmenes a la taula de la comissió.

  Pel que fa a les proposicions de llei, de les quals es van presentar tres, van rebre el vistiplau la relacionada amb les actuacions urgents per a l'obtenció de terra per a habitatges de protecció pública, i la referida a l'estatut dels expresidents del Parlament. Alhora, s'està tramitant la relativa a la indignitat successòria per violència masclista, a la qual li falta la qualificació d'esmenes a la taula de la comissió.

  D'altra banda, els grups parlamentaris van presentar 185 proposicions no de llei (respecte dels 122 del 2004), de les quals van aprovar 51, mentre que han registrat també 31 interpel·lacions (35 fa quatre anys), 23 de les quals van sortir endavant. Cal destacar alhora que han estat aprovades 11 mocions de les 27 que es van presentar (davant de les 24 del 2004).

  Cal destacar que han estat registrades 359 preguntes en ple, de les quals es van respondre 346; 275 han estat formulades en comissió, de les quals han estat contestades 223. Pel que fa a les preguntes amb resposta escrita, es van presentar 842 i es van respondre 641, i alhora es van presentar 6.104 sol·licituds d'informació i documentació, que van rebre 2.944 respostes.

  Finalment, es van portar a terme 241 visites guiades al Parlament, amb l'assistència de 8.663 persones, en relació amb la divulgació institucional. Van destacar alhora els actes de celebració del 25 aniversari de la Cambra, amb jornades de portes obertes, el concurs de dibuix 'Un Parlament per a tots' i el d'expressió escrita '25 anys - 25 valors'.