10 de abril de 2020
17 de març de 2008

Ple.- El Parlament debatrà demà sobre actuacions en seguretat ciutadana i els acomiadaments de treballadors públics

PALMA DE MALLORCA, 17 de març (EUROPA PRESS)

El ple del Parlament debatrà demà sobre les actuacions que es realitzen en matèria de seguretat ciutadana per part del Govern i sobre la política de l'Executiu Autonòmic en relació amb els acomiadaments de treballadors públics, mitjançant una interpel·lació presentada pel grup popular.

Segons figura en l'ordre del dia de la sessió plenària, el grup parlamentari popular també presentarà una Proposició no de Llei sobre el desenvolupament de l'article 54 de la Llei 2/1999 General Turística de les Balears i el foment de certes operacions turístiques.

A més, s'adoptarà un acord sobre la proposta de la taula d'aplicar el procediment de tramitació directa i per lectura única al projecte de Llei de crèdit extraordinari per a subvencions electorals.

Alhora, la portaveu del PP, Rosa Estaràs, interrogarà al president del Govern, Francesc Antich, sobre el calendari que pot presentar sobre els compromisos anunciats de de cara a Balears pel president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero

Un altre dels assumptes més destacats seran les preguntes relatives a temes com la incorporació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, les actuacions que té previstes el Govern per al foment i la regulació de les energies renovables o la col·laboració entre l'Executiu Autonòmic i el Consell de Menorca per al desenvolupament de l'obra de la variant de Ferreries.

Les obres de transvasament de Sa Costanera, les actuacions per agilitar el procés de valoració dels possibles beneficiaris de la llei de dependència i les accions del Govern per impulsar el programari lliure, són altres dels assumptes que es tractaran en el torn de preguntes parlamentàries.

Al costat d'aquests temes, també es preguntarà a la consellera d'Educació, Bárbara Galmés, sobre la sentència de l'Audiència Provincial de Sevilla sobre l'objecció a Educació per a la Ciutadania i es tractaran les accions de la Conselleria de Medi Ambient per a la gestió sostenible de l'aigua a Balears.