28 de septiembre de 2020
10 de maig de 2019

El TC admet a trmit el recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de camins de Mallorca

El TC admet a trmit el recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de camins de Mallorca
CONSELL DE MALLORCA - ARCHIVO

PALMA DE MALLORCA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ple del Tribunal Constitucional ha adms a trmit el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats contra la Llei de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca.

El recurs, interposat per més de 50 diputats populars, fa referncia a l'article 50.1 i 2 d'aquesta llei autonmica perqu consideren que podria vulnerar l'article 33 de la Constitució espanyola (CE) que reconeix el dret a la propietat privada.

En concret, l'article de la Llei de camins recorregut fa referncia al fet que l'aprovació dels plans especials o projectes de rutes senderistes, quan obtinguin l'homologació provisional, "porta implícita la declaració d'utilitat pública dels terrenys necessaris per a executar-los".

Al punt dos, aquest article estableix que la disponibilitat dels terrenys necessaris per a dur a terme els plans especials o projectes de rutes senderistes "derivar de l'alienació o cessió voluntria de les persones titulars".

Ara, el Tribunal Constitucional ordena donar trasllat de la demanda i altres documents presentats al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern i Parlament perqu es personin i puguin formular les allegacions que considerin convenients.