10 de abril de 2020
17 de març de 2008

El TC aixeca la suspensió de la llei que permet la venda de tabac en els comerços turístics de les Balears

PALMA DE MALLORCA, 17 de març (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC), mitjançant un auto-dictat el passat 11 de març, ha aixecat la suspensió dictada sobre l'article 14.1 de la Llei d'Acompanyament que va crear la categoria de comerç turístic, i que suposava la modificació de la Llei de Comerç autonòmica, permetent la venda de tabac en els comerços situats en zones turístiques mitjançant la instal·lació de màquines expenedores.

La suspensió es va aplicar després que el ple del Tribunal Constitucional admetés a tràmit, el passat 6 de novembre del 2007, el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern Espanyol a aquesta llei. L'Advocacia de la Comunitat Autònoma va demanar el passat 19 de desembre la desestimació del recurs i l'aixecament de la suspensió, perquè, segons el Govern, la mesura suposava infringir la presumpció de constitucionalitat del corrent.

A l'hora d'aixecar la suspensió, el TC assenyala en els fonaments jurídics de la resolució que "s'aprecia la limitada entitat de la mesura qüestionada", ja que la disposició "només és susceptible de ser aplicada únicament a un concret tipus d'establiment", el comerç turístic, que hauria d'aconseguir aquesta qualificació, prèviament, de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

En segon lloc, segons informa el Govern en un comunicat, es recorda que el comerç minorista de tabac és un monopoli de l'Estat estat, que concedeix autoritzacions administratives mitjançant el Comissionat del Mercat del Tabac, que les dóna tenint en compte les limitacions i prohibicions que estableix la legislació vigent.

Per tant, es considera que l'eficàcia de la disposició legal impugnada "no afecta els interessos generals", perquè el seu "àmbit potencial d'aplicació és relativament reduït".

Sobre les distorsions de la unitat de mercat i de la lliure circulació de béns invocades per l'Advocat de l'Estat a l'hora de justificar el manteniment de la suspensió, el TC considera que "tenen un indubtable caràcter abstracte i hipotètic, sense que s'hagin acreditat concretament i prou els perjudicis genèricament exposats".

La resolució, que té un vot particular, el del magistrat Jorge Rodríguez-Zapata, no suposa un pronunciament del Constitucional sobre el fons de la controvèrsia, assumpte sobre el qual encara s'ha de pronunciar. Finalment, l'executiu recorda que la creació de la figura de comerç turístic a la Llei de mesures tributàries i administratives del 2006 va ser aprovada per unanimitat al Parlament balear.