28 de mayo de 2020
19 de setembre de 2008

El TSJB declara que l'Agència Tributària incompleix el deure d'informació als funcionaris

PALMA DE MALLORCA, 19 de setembre (EUROPA PRESS)

La Sala del que té de contenciós el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJB) ha declarat en la seva sentència 481/08 la "no conformitat" a dret dels acords de distribució del complement de productivitat de març i abril del 2005 per negació a la Junta de Personal del dret a ser sentits i falta de motivació.

Així ho assegura en un comunicat la Junta de Personal de la Delegació de l'Agència Tributària a Balears, que detalla que la Sala reconeix en l'esmentada sentència que la Junta de Personal té "dret d'informació, per tenir coneixement i ser sentits" respecte a les quantitats que percep cada funcionari per complement de productivitat, així com conèixer de manera motivada el repartiment del complement de productivitat realitzat.

La informació ha de comprendre quins són els criteris de distribució, com s'ha distribuït el complement de productivitat, els paràmetres de la decisió i la norma aplicable, conclou l'AEAT.