22 de agosto de 2019
 • Miércoles, 21 de Agosto
 • 17 de juliol de 2008

  El volum de negoci del sector serveis va baixar a les illes un 4,5% el maig, més del doble que la mitjana nacional

  PALMA DE MALLORCA/MADRID, 17 de juliol (EUROPA PRESS)

  El volum de negoci del sector serveis de mercat va baixar a les Illes Balears un 4,5% el maig respecte al mateix mes de l'any passat, fet que suposa alguna cosa més del doble que la mitjana registrada en tot el país, que assolí un descens del 2,2%; mentre que el personal ocupat es va reduir en un 1,4%, a diferència de la resta d'Espanya, on es va incrementar un 0,5% de mitjana.

  Segons les dades provisionals publicats avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), tots els sectors, excepte el del turisme i el de tecnologies de la informació, van reduir la seva facturació el mes de maig passat. Així, el comerç va ser el sector que va registrar el descens més important, amb una taxa interanual del -3,2%, seguit dels serveis a empreses i del transport, tots dos amb una taxa negativa del 0,7%

  Per la seva banda, les vendes del sector turisme repuntaren un 0,7% en taxa interanual, mentre que les de tecnologies de la informació es van anotar un increment de l'1,2%.

  Dins dels serveis a empreses, els serveis d'investigació i seguretat i les activitats industrials de neteja van augmentar les seves vendes un 7,9% i un 8,4%, respectivament. Per contra, selecció i col·locació de personal, publicitat, assessoria jurídica i econòmica, i serveis tècnics van disminuir el seu volum de negoci un 5,7%, un 5,4%, un 3,4% i un 1,4%, respectivament.

  Per la seva banda, l'ocupació en el sector serveis va registrar el maig un creixement interanual del 0,5%. Tecnologies de la informació va ser el sector que va experimentar el major increment del personal ocupat, amb una taxa del 2,8%, destacant especialment el creixement de l'ocupació experimentat pels serveis informàtics (+5,4%).

  L'ocupació en el comerç va créixer un 0,7%, en el transport un 0,4% i en els serveis a empreses un 0,2%, mentre que en el sector del turisme va retrocedir un 0,1%.

  Les activitats més dinàmiques en la creació de llocs de treball dins dels serveis a empreses van ser els serveis d'investigació i seguretat, amb un creixement del 5,7%, i la publicitat (+4,7%), davant de selecció i col·locació de personal, que va experimentar un descens de l'ocupació de l'11,9%.

  ASTÚRIES, FACTURA MÉS I CREA MÉS OCUPACIÓ

  Les comunitats on més van créixer les vendes del sector serveis el maig van ser Astúries, amb un augment del 3,6%, el País Basc (+2,4%) i Extremadura (+2,1%), mentre que Comunitat Valenciana i Catalunya van registrar els majors descensos, amb taxes interanuals negatives del 5,1% i del 4,9%, respectivament.

  Pel que fa a l'utilitzo, Astúries també va ser la comunitat que va presentar el major increment en el personal ocupat del sector serveis el maig, amb una taxa de creixement del 2,3%. Li van seguir Extremadura (+2,2%) i Aragó (2%). Per part seva, els majors descensos de personal ocupat van ser per a Balears (-1,4%) i Comunitat Valenciana (-1,3%).